Select Page

Every day a new door will open to reveal one character strength and one Merry Tip for using it! ✨ Get ready to have some fun using your strengths and boosting team spirit in your class, office, family or group of friends! All the tips will be both in English and Finnish✨

 

1 – Kindness

Kindness is treating others well – also people you don’t know! Person who is using kindness is polite and helpful to others and rather aims to co-operate than compete.

‚ú®¬†Merry Tip¬†‚ú®¬†Do something kind to a stranger today! You can e.g. open the door to someone, leave a nice comment to someone’s interesting post on social media or let someone pass you in the grocery store queue. Or maybe you could do all of them?!

 

1 РYstävällisyys

Ystävällisyys on muiden hyvää kohtelemista Рmyös tuntemattomien! Ystävällisyyttä käyttävä ihminen on kohtelias ja auttavainen muita kohtaan ja pyrkii ennemmin yhteistyöhön kuin kilpailuun.

✨ Vinkki ✨ Tee tänään ystävällnen teko jollekulle tuntemattomalle! Voit esimerkiksi avata oven, kehua sosiaalisessa mediassa innostavaa postausta, päästää jonkun kassajonossa edellesi tai vaikka mitä muuta!

 

2 – Curiosity

Curious person is interested in new things, asks a lot of questions and explores their surroundings constantly, because they want to learn more!

✨ Merry tip ✨ Pick a person, a place or an item that you see at the moment. Today you are going to learn more about it! Find more information by asking questions, searching on the internet or looking it up from an encyclopedia.

If you chose a person, find out at least these: Where is that person from? What are their strengths? What brings that person joy? What are they dreaming of?

If you chose a place, find out at least these: When was this place formed, founded or built? What has happened here before? Who owns this building or place? What are the characteristics of nature there?

If you chose an item, find out at leas these: Where is it from, who has manufactured it? Who designed it and what else has the designer done? How old is that object? How long has it been on the market?

Awesome! You have now used curiosity!

 

2 – Uteliaisuus

Utelias ihminen on kiinnostunut uusista asioista, kyselee kysymyksiä ja tutkii ympäristöään lakkaamatta, sillä kaikki uusi kiinnostaa häntä!

✨ Vinkki ✨ Valitse joku ihminen, paikka tai esine, jonka näet juuri nyt. Tänään opit siitä lisää! Etsi lisätietoa kysymällä kysymyksiä tai hakemalla tietoa netistä tai vaikkapa tietosanakirjasta.

Jos valitsit henkilön, selvitä ainakin seuraavat asiat: Mistä hän on kotoisin? Mitkä hänen vahvuuksiaan ovat? Mikä tuottaa hänelle iloa? Mistä hän haaveilee?

Jos valitsit paikan, selvitä ainakin seuraavat asiat: Milloin tämä paikka on muotoutunut tai rakennettu? Mitä täällä on ollut aiemmin? Millaista luontoa paikassa on?

Jos valitsit esineen, selvitä ainakin seuraavat asiat: Mistä se on kotoisin, kuka esineen on valmistanut? Mitä muuta suunnittelija on tehnyt? Kuinka vanha kyseinen esine on? Kuinka pitkään kyseistä esinettä on valmistettu?

Hienoa Рolet nyt käyttänyt uteliaisuutta!

 

3 – Gratitude

Person who is thankful for small things, don’t take things for granted and expresses those feelings is using gratitude!

‚ú®¬†Merry Tip¬†‚ú®¬†Set up a gratitude jar for your classroom, office or home – e.g. an empty jam jar suits well! When the jar is ready it’s time to start showing gratitude! Everyone writes on a piece of paper one thing they are grateful for, every day and puts it in the jar. Those things can be something that you are grateful for during the day or things that you are grateful for in general. You don’t need to put in names in your notes.¬†At the end of the week, take all the notes out and read them out loud to everyone!

Remember to thank the participants!

 

3 – Kiitollisuus

Kiitollinen ihminen arvostaa pieniäkin asioita, ei pidä asioita itsestäänselvyyksinä ja ilmaisee kiitollisuutensa muillekin.

✨ Vinkki ✨ Perusta luokkaasi, työpaikallesi tai kotiisi kiitollisuuspurnukka Рtarkoitukseen sopii vaikkapa tyhjä hillporukki. Kun purkki on asemissa, pääsette käyttämään kiitollisuutta! Jokainen laittaa pienillä paperilapuilla joka päivä purkkiin vähintään yhden asian, josta on kiitollinen. Se voi olla päivän aikana ilmenyt asia tai yleisemmin elämässä kiitollisuutta herättävä asia. Nimeä lappuun ei tarvitse laittaa. Viikon päätteeksi kaikki laput otetaan purkista ulos ja luetaan ääneen!

Muista myös kiittää kaikkia osallistujia!

 

4 – Perspective

It’s not what you look at that matters, what matters is what you see! Perspective is needed to see different points of views. It helps you understand other people and cultural differences too!

‚ú®¬†Merry tip¬†‚ú®¬†Be a movie, book or music critic and get new perspectives. Divide into pairs in the class or ask a friend, colleague or family member to discuss with you. Name books, movies, TV shows, bands and songs. Show how you feel after everyone:¬†ūüĎ欆if you like the movie, show, band etc. and¬†ūüĎ鬆if it’s not really to your liking

As soon as you find a one that you disagree on, start discussion about it. The critic tells why they didn’t like that movie, book or song. The one who likes it listens and then explains own opinion and own perspective. The critic listens carefully and can ask further questions. After hearing another perspective, the critic thinks if they could give that movie, band or TV show a second chance and pay attention to the things that the other person likes in it.

Keep naming movies, TV shows, bands, books or songs until you find one that the previous critic likes and the other person doesn’t. Repeat the exercise!

 

4 РNäkökulmanottokyky

Tärkeää ei ole se mitä katsot vaan se mitä näet! Näkökulmanottokykyä tarvitaan, jotta asioita voi pohtia useammaltakin kantilta. Sen avulla voi ymmärtää myös toisten ihmisten näkökulmia sekä kulttuurisia eroja!

‚ú®¬†Hetkeni kriitikkona¬†‚ú®¬†Harjoita n√§k√∂kulmanottokyky√§si! Jakautukaa luokassa pareiksi tai ota keskustelukumppaniksi yst√§v√§, kollega tai perheenj√§sen. Luetelkaa parin kanssa kirjoja, elokuvia, tv-sarjoja, b√§ndej√§ ja biisej√§. Jokaisen mainitun teoksen j√§lkeen n√§ytt√§k√§√§ mielipiteenne peukulla:¬†ūüĎ欆jos tykk√§√§t kyseisest√§, ja¬†ūüĎ鬆jos teos ei ole mieleesi

Heti kun löytyy teos, josta olette eri mieltä, aloittakaa keskustelu. Kriitikko kertoo miksi ei pitänyt kyseisestä teoksesta. Tykkääjä kuuntelee ja kertoo sitten puolesta olevat perustelut omasta näkökulmastaan. Kriitikko kuuntelee ajatuksella ja voi kysyä lisäkysymyksiä. Kriitikko miettii voisiko vielä antaa teokselle uuden mahdollisuuden ja kiinnittää huomiota niihin asioihin, joista keskustelukumppani oli siinä pitänyt

Jatkakaa luettelemista ja valitkaa keskusteluun vielä toinen teos, josta edellinen kriitikko piti, mutta edellinen tykkääjä ei!

5 Forgiveness

Forgiving won’t change the past, but it will change the future! Forgiveness helps you understand that everyone makes mistakes. There’s no need to punish for them unduly.. it’s better to give a second chance instead!

‚ú®¬†Merry Tip – Forgive yourself¬†‚ú®¬†Have you sometimes done something you regret? Maybe you weren’t so nice to a friend yesterday? Or maybe you made a mistake at work that affected other people too? Take a piece of paper and write down what happened, why you think it happened, how it affected someone and how it made you feel? When you’re done documenting the mistake, it’s time to forgive yourself! You can’t change the things that happened, but you can let go of them!

Decide to forgive yourself and destroy your paper proudly! You can tear it into small pieces, crumble it and dunk into the bin or even use it to light your fireplace (or sauna stove if you happen to be in Finland)! Make sure to follow all the necessary safety procedures if you destroy your regret with fire. Also please recycle properly the paper trash you might create! Isn’t it freeing to forgive yourself?

 

5 Anteeksiantavuus

Anteeksi antamalla ei voi muuttaa menneisyyttä, mutta tulevaisuutta voi! Anteeksiantavuutta tarvitaan, jotta voi ymmärtää kaikkien tekevän virheitä. Silloin ei rankaise virheestä tarpeettomasti vaan antaa ennemmin uuden mahdollisuuden!

✨ Anna anteeksi itsellesi ✨ Oletko sinä olet tehnyt jotain joka kaduttaa? Pahoittanut kaverin mielen tai tehnyt töissä virheen, joka vaikutti muihinkin? Kirjoita paperille joku mokasi: mitä tapahtui, miksi niin pääsi käymään, miten se vaikutti ja miltä sinusta tuntui? Kun moka on dokumentoitu paperille, on aika antaa itsellesi anteeksi! Et voi enää muuttaa paperille kirjoittamaasi tarinaa, mutta voit päästää siitä irti.

Päätä antaa itsellesi anteeksi ja tuhoa paperisi juhlallisin menoin! Voit repiä paperin pieneksi silpuksi, rytistää ja donkata sen roskikseen tai käyttää sitä sytykkeenä, kun lämmität saunan! HUOM! Noudata varovaisuutta, jos hävität paperin polttaen ja muista kierrättää mahdollinen paperiroska. Eikö tuntunutkin hyvälle antaa itselleen anteeksi?

 

6 Persistence

Happy December 6th! Today is the independence day of Finland, the home country of Mightifier. That’s why today’s strength is the the top strength of Finland, persistence! It’s all about not giving up, even when something seems impossible.

✨ The tower of Hanoi ✨ The tower of Hanoi is a problem that requires some mathematical thinking an a lot of persistence!

What you’ll need:
– Four plates or discs, all different size
– Three “place mats” (you can use e.g. news papers)

Setting:
– Pile the plates on to one another in a way that the biggest plate is in the bottom and the smallest plate is at the top
– Place three place mats next to one another and place the pile of plates on the one on the left

Rules:
– Only one plate can be moved from the tower
– Only the top most plate can be moved on another place mat
– A bigger plate can never be on top of a smaller plate

The goal:
– The goal is to move the pile of plates on the right most plate mat

✨ If you want to amp up the challenge add another plate ✨

 

6 Sinnikkyys

Hyvää itsenäisyyspäivää! Mikäpä vahvuus sopisi paremmin tähän päivään kuin Suomen huippuvahvuudeksi valittu sinnikkyys! Sinnikkyys on sitä, ettei luovuta haasteiden edessä, vaikka tehtävä tuntuisi vaikealta.

✨ Hanoin torni ✨ Hanoin torni on matemaattista ajattelua vaativa ongelmatehtävä, jonka ratkomisessa tarvitaan sinnikkyyttä!

Tarvikkeet:
РNeljä eri kokoista lautasta
РKolme alustaa (esim sanomalehteä)

Alkuasetelma:
РPinoa lautaset kokojärjestyksessä siten, että isoin on alimmaisena ja pienin on päällimmäisenä
РLaita kolme alustaa vierekkäin ja lautaspino vasemmanpuoleisen päälle

Säännöt:
– Kerralla pinosta saa nostaa vain yhden lautasen
РVain pinon päällimmäinen lautanen voidaan siirtää toiselle alustalle
РIsompi lautanen ei saa koskaan olla pienemmän päällä

Tavoite:
РSiirtää lautaspino oikeanpuolimmaiselle alustalle sääntöjä noudattaen

✨ Jos haluat lisää haastetta, lisää levyjen määrää! ✨

 

7 Humor

Humor helps lighten the mood and to see positive sides in difficult things too. Person who is a master of humor appreciates laughter and good mood.. and isn’t afraid to laugh at themselves too!

✨ Merry tip РStaring contest ✨

ūüĎ®‚ÄćūüŹę¬†1. Make pairs
ūüĎꬆ2. On the mark the staring contest starts.
ūüĎĬ†3. You can quickly blink and make funny expressions but you are not allowed to look away from your pair’s face.
ūü§£¬†4. The one who smiles or laughs first, loses the point.
ūüŹÖ5. Mix up the pairs and compete again! If you want find out who in the class, team or group of friends has the best poker face, organize play-offs where the winners proceed to the next round!

Mighty tip! You can add funny music as the background noise!

 

7 Huumori

Huumorin avulla tehdään tunnelmasta mukavampi, ja voidaan nähdä positiivisia puolia vaikeissakin asioissa. Huumorin taitaja arvostaa naurua ja riemua, ja osaa nauraa myös itselleen!

✨ Tuijotuskilpailu ✨

ūüĎ®‚ÄćūüŹę¬†1. Jakaantukaa pareiksi. Parit asettuvat istumaan tai seisomaan kasvot toisiinsa p√§in.
ūüĎꬆ2. Kisan vet√§j√§n merkist√§ kaikki parit aloittavat tuijotuskilpailun samaan aikaan.
ūüĎĬ†3. Silmi√§ saa r√§p√§ytt√§√§ nopeasti ja hassuja ilmeit√§ saa tehd√§ – toisen kasvoista ei saa kuitenkaan katsoa pois p√§in!
ūü§£¬†4. Ensiksi hymyilev√§ tai naurava oppilas h√§vi√§√§ kierroksen ja voittaja saa yhden pisteen.
ūüŹÖ5. Sekoittakaa parit ja kisatkaa uudelleen! Jos haluatte selvitt√§√§ luokkanne, kaveriporukkanne tai ty√∂paikkanne todellisen pokerinaaman, toteuttakaa pudotuspelit: kierroksen voittajat etenev√§t jatkoon ja kisaavat seuraavalla kierroksella toisiaan vastaan.

Mahtisvinkki! Laita kisan taustalle soimaan hauskaa musiikkia!

 

8 Self-regulation

Self-regulation helps you start to work and to stay focused.. even when you really don’t feel like it! Self-regulation is needed also to control your emotions.

✨ Merry tip: Count to 20 ✨This exercise for self-regulation can be done with a small group of people or with a large class or team. Gather close to one another and take a seat or lay down on the floor. The goal is to count to 20. One person can say one number at a time. If two people say the number at the same time, you have to start over! Did you manage to get to 20?

 

8 Itsesäätely

Itsesäätely auttaa sinua ryhtymään hommiin ja keskittymään silloinkin, kun ei meinaisi huvittaa. Itsesäätelyä tarvitaan myös omien tunteiden hallitsemiseen!

✨ Laskekaa kahteenkymmeneen ✨Tämän itsesäätelyharjoituksen voi toteuttaa pienelläkin porukalla tai vaikka ison luokan tai tiimin kanssa. Kerääntykää lähekkäin istumaan tai makaamaan lattialla. Kun paikat on löydetty, jokainen ryhmän jäsen sulkee silmänsä. Tavoitteena on laskea yhdessä kahteenkymmeneen. Jos kaksi ihmistä sanoo numeron ääneen samaanaikaan, alkaa laskeminen uudelleen ykkösestä! Kuinka pitkälle pääsitte?

 

9 Love of Learning

Love of learning motivates you to get to know new topics or practice new skills. Love of learning is in use also when you joy for someone else’s learning experiences!

‚ú®¬†What I’m interested in?¬†‚ú®¬†Let’s find the things you love doing and learning the most! Grab a pen, small papers and a timer. You have one minute to write down all the things you love to do: What are your favorite hobbies or pastimes? What are your favorite skills? What do you love read about? Once the time is up, lay all the notes in front of you. Think about each of them and prioritize them: which of them you love the most?

Once you’ve found your number one, reserve a time slot for next week. Spend at least one hour learning more of that! You can e.g. practice playing guitar, learn more about the history of your favorite movie genre or take a walk in the nature to spot some birds!

And take a picture of your priority list – you can save some time for the second one the week after that!

 

9 Oppimisen ilo

Oppimisen ilo motivoi meitä hankkimaan tietoa, harjoittelemaan uusia taitoja ja oppimaan lisää! Oppimisen ilosta voi nauttia myös, kun näkee toisen oppivan uutta.

✨ Mikä minua kiinnostaa? ✨ Ota käyttöösi kynä ja paperilappuja! Katso kellosta aikaa Рsinulla on minuutti aikaa kirjoittaa paperilapuille asioita, joista pidät. Mikä sinua kiinnostaa? Mitä mielelläsi teet vapaa-ajallasi? Kun minuutti on kulunut umpeen on aika priorisoida. Ota kaikki kirjoittamasi laput eteesi ja järjestä ne sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa kaikista eniten!

Varaa ensi viikosta vähintään yksi tunti aikaa siihen, että voit oppia lisää kyseisestä aiheesta! Jos sinua kiinnostavat eniten elokuvat, voit etsiä tietoa lempiohjaajastasi. Jos sinua kiinnostaa eniten luonto, lähde luontoon vaikkapa kasvienbongausretkelle.

Nappaa vaikka puhelimeesi kuva tekemästäsi prioriteettilistasta ja ota seuraavalla viikolla aiheeksesi seuraava kohta listalta!

 

10 Leadership

Leadership is taking responsibility for things and other people. Leadership is not just ruling others, but understanding their perspectives and encouraging them to use their strengths.

‚ú®¬†Blindfolded puzzle¬†‚ú®¬†This is a safe way to practice leadership. You’ll need a puzzle that’s easier than the person could normally build and a scarf or some other blindfold.

Form pairs. The one who is actually building the puzzle will sit down at a table or on the floor and put on a blindfold. The puzzle is in font of the builder and there’s no need to walk anywhere. The other member of the pair is the leader who verbally guides the builder to actually put the puzzle together. Leader can guide the builder to grab, rotate and place puzzle pieces.

It’s important to remember that the pair has a common goal: a ready puzzle. The leader should also remember to be compassionate towards the person who is building the puzzle – it is a frustrating task! When the puzzle is finished, change roles.

 

10 Johtajuus

Johtajuus on vastuunottoa asioista ja toisista ihmisistä. Johtajuudessa on tärkeää huomioida myös toisten näkökulmat ja rohkaista muita käyttämään vahvuuksiaan.

✨ Sokkopalapeli ✨ Helppo ja turvallinen tapa harjoitella johtajuutta on ohjata toista rakentamaan palapeliä sokkona! Tarvitset ikätason vaatimuksia helpomman palapelin sekä esim. huivin silmien sitomiseen.

Muodostakaa parit. Toinen parista istuu pöydän ääreen tai lattialle siten, että hänen edessään on tekemätön palapeli. Palapelin kasaaja laittaa siteen silmilleen, eikä näe paloja. Toinen parista ohjeistaa tiimikaveriaan palapelin kasaamisessa vain sanallisesti. Mihin palaan tarttua? Miten päin kääntää palaa ja minne se asettaa?

Parilla on yhteinen tavoite, jonka eteen molemmat työskentelevät! Johtajan on hyvä muistaa, että tilanne on haastava myös palapelin kasaajalle. Kun palapeli on valmis, vaihtakaa rooleja!

 

11 Generosity

Generous person is willing to give to other from one’s own to make someone else happy. Generosity doesn’t require giving or spending money – giving your time is just as generous!
✨ Holiday cards for senior citizens ✨ Make lonely senior citizens happy with surprise holiday cards! Buy some holiday cards (or DIY!) and fill the cards with warm holiday greetings. If you feel creative you can e.g. come up with your own holiday poem! When you have written the cards, take them to a local retirement home! You can also check if there are local projects that share cards for lonely senior citizens! How many are you going to send?

11 Anteliaisuus

Antelias on valmis antamaan omastaan toisille ilahduttaakseen heitä. Anteliaisuus ei vaadi rahan antamista tai kuluttamista Рajan lahjoittaminen on yhtä anteliasta!
✨ Joulukortteja vanhuksille ✨ Ilahduta vanhuksia joulutervehdyksillä. Osta tai askartele itse joulukortteja ja kirjoita niihin tuntemattomalle vanhukselle sopiva joulutervehdys. Jos olet luovalla tuulella, voit vaikka kirjoittaa korttiin itse keksimäsi joulurunon! Vie joulukortit lähellä sijaitsevassa vanhainkodissa jaettavaksi. Monet tahot järjestävät myös joulukorttikeräyksiä, joihin kortit voi toimittaa postitse! Montako korttia lähetät?

12 Honesty

Honesty is about sticking to the truth in all situations and both small and big things. Honest person won’t cheat even if they don’t know the right answer. Do you dare to be honest and admit if you’ve made a mistake?

‚ú® Two truths & a lie ‚ú®¬†This game is a fun icebreaker and honesty exercise. You can do it in bigger or smaller groups are in pairs. Everyone comes up with two truths and a lie about themselves. Share them out loud, but don’t tell which one is which. The rest of the group can ask five questions (with yes / no answer) and then the group must decide which one is the lie!

 

12 Rehellisyys

Rehellisyydessä on kyse siitä, että pitäytyy totuudessa tilanteesta huolimatta sekä isoissa ja pienissä asioissa. Rehellinen ei huijaa vaikkei tietäisi oikeaa vastausta. Entäpä osaatko sinä tunnustaa rehellisesti, jos olet mokannut?

‚ú®¬†Kaksi totuutta ja yksi valhe¬†‚ú®¬†T√§m√§ leikki on hauska rehellisyysharjoitus ja toimii my√∂s oivana tutustumisleikkin√§. Harjoituksen voi tehd√§ isossa tai pieness√§ ryhm√§ss√§ tai pareittain. Jokainen keksii itsest√§√§n kaksi totuutta ja yhden valheen, ja sanoo ne √§√§neen kertomatta mik√§ on mik√§kin. Muut saavat kysy√§ kerrotuista v√§itteist√§ yhteens√§ viisi kysymyst√§, joihin sopii “kyll√§” tai “ei” vastaus. T√§m√§n j√§lkeen pari tai muu ryhm√§ arvaa mik√§ v√§itteist√§ oli valhe!

 

13 Teamwork

Teamwork means considering different people and skills. It is teamwork to contribute to group’s assignment – and at best using your own strengths to do so!

✨ Flip the blanket ✨ This fun exercise highlights teamwork skills! You might also notice what effect it has on a group, if someone is not willing to help the group in the task! Spread a blanket, a small rug or a big scarf on the floor. A group of 6-8 people steps on the blanket. The mission is to flip the blanket: the side that was originally down against the floor is now the upper side that everyone stands on. You are not allowed to step or lean outside of the blanket! How did it go?

 

13 Yhteistyötaidot

Yhteistyötaitoinen ottaa huomioon erilaiset ihmiset ja erilaiset taidot. Yhteistyötaitoa on myös se, että antaa oman panoksensa ryhmätyöhön, ja vieläpä omia vahvuuksiaan hyödyntäen!

✨ Viltin kääntö ✨ Tämä hauska harjoitus pistää tiimityötaidot testiin. Harjoituksen aikana voi myös huomata, miten tiimityöskentelyyn vaikuttaa, jos joku ei ole innokas auttamaan ryhmää tavoitteen saavuttamisessa. Levitä lattialle viltti, pieni matto tai iso huivi. 6-8 hengen ryhmä asettuu viltille seisomaan. Tehtävänä on kääntää viltti siten, että aluksi lattiaa vasten ollut puoli onkin nyt yläpuolella. Viltiltä ei saa poistua, eikä ulkopuolelle saa astua tai nojata! Miten sujui?

Share This