Pandemian yhä jatkuessa ympäri maailmaa monet meistä alkavat jo kyllästyä tilanteeseen ja turhautua sen tuomiin haasteisiin. Vanhemmat uupuvat yrittäessään opettaa lapsia kotona ja selviytyä oman työnsä stressistä. 

Vastaavasti opettajien on sopeuduttava nopeastikin muutoksiin etäopetuksesta kouluopetukseen ja takaisin sekä löydettävä uusia ja luovia ideoita, jotta oppilaat pysyisivät motivoituneina ja jaksaisivat keskittyä oppimiseen. On äärimmäisen vaikeaa antaa oppilaille heidän tarvitsemansa yksilöllinen tuki ja huomiointi ja samalla pitää yllä vahvaa yhteenkuuluvuudentunnetta luokassa ja varmistaa että kaikki tuntevat olevansa osa ryhmää.

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys on ollut vahvasti esillä pandemian yhä jatkuessa. Toisaalta sosioemotionaaliset taidot ovat taitoja, joita harjoittelemme koko ajan ollessamme vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja osallistumalla erilaisiin tilanteisiin. 

Opettajat opettavat sosiaalis-emotionaalisia taitoja oppilailleen koko ajan ollessaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja näyttämällä esimerkkiä omalla toiminnallaan. Toisaalta välillä kannattaa keskittyä vain sosiaalis-emotionaalisten taitojen opetteluun ja harjoitella yhdessä opettajan ohjeistuksella.


Mitä ovat 10 minuutin SEL lyhytharjoitteet?

Opettajien työtä helpottaaksemme olemme luoneet lyhyitä Mightifier Bitesize SEL-harjoituksia, jotka ovat nopeita ja helppoja tehdä ja toimivat sekä etä- että lähiopetuksessa. Tehtävät koostuvat useimmiten lyhyestä johdannosta aiheeseen esimerkkien tai tarinan kautta. Sen jälkeen seuraa valmiita kysymyksiä, jotka helpottavat keskustelua yhdessä koko luokan kanssa. Jotkut harjoitukset sisältävät myös pieniä tehtäviä oppilaille ja jokainen harjoitus on kestoltaan enintään 10 minuutin pituinen.

Harvardin yliopiston EASEL-laboratorion mukaan lyhyet SEL-tehtäväideat yhdistettynä keskustelua herättäviin kysymyksiin ovat toimiva menetelmä kun halutaan integroida sosioemotionaalisten taitojen harjoittelua koulun päivittäisiin rutiineihin. Lyhyet ja helpot SEL harjoitukset ja niiden säännöllinen käyttö voi siis tuottaa suuren vaikutuksen suhteellisen lyhyessä ajassa.