TUE OPPILAIDESI HYVINVOINTIA JA TUNNETAITOJEN KEHITYSTÄ

helposti käyttöönotettavan digityökalun avulla

 

KOKEILE MAKSUTTA

Tiedätkö miten oppilaasi ovat pärjänneet etäopiskelun aikana?
Miten se on vaikuttanut heidän itsetuntoonsa ja tunneturvaan?
Koetko haastavaksi ylläpitää läheisyyttä oppilaisiin ja vahvistaa luokan yhteishenkeä?

Koronaviruksen aiheuttama etäopetustilanne on haastanut niin itse opetustilanteen kuin opetuksen menetelmät. Muutos on aiheuttanut stressiä niin opettajille kuin oppilaille, ja jättänyt varsinkin monet jo heikommassa asemassa olevat oppilaat ilman päivittäistä tukea.

MIGHTIFIER VOI AUTTAA HETI!

Mightifier on digitaalinen työkalu, joka tukee sosiaalisten taitojen ja positiivisen oppimisympäristön kehittämistä. Sen säännöllinen käyttö niin luokkahuoneopetuksessa kuin etäopetustilanteissa luo tunneturvaa yksilölle ja kannustavan hengen ryhmään, mikä puolestaan vähentää stressiä ja vaikuttaa myös kiusaamistilanteiden ratkaisemiseen.

HELPPO OTTAA KÄYTTÖÖN

Digitaalinen työkalu sosiaalisten taitojen oppimiseen auttaa rakentamaan turvallisen oppimisympäristön.

SÄÄSTÄÄ OPETTAJAN AIKAA

Yksilöllistä vahvuuspalautetta jokaiselle oppilaalle minuuteissa. Opettajan tukimateriaaleista löytyy yksityiskohtaisia valmiita harjoituksia ja tuntisuunnitelmia sosiaalisten taitojen ja hyvinvoinnin kehittämistä varten.

REAALIAIKAISESTI MITATTAVA VAIKUTUS

Oppilaiden hyvinvoinnin seuranta niin luokan, koulun ja kunnankin tasolla mahdollistaa ongelmien varhaisen tunnistamisen, niihin puuttumisen ja dataan pohjautuvien päätösten tekemisen.

MIGHTIFIER JOKAISEN OPETUSPÄIVÄN AVUKSI

Mightifier Hyvinvointipulssin avulla varmistat oppilaidesi kuulumiset vaikka päivittäin. Saat myös tiedonannon, jos heistä joku tarvitsee lisätukea.

Mightifier tukee sosiaalis-emotionaalisesti haasteellisten ajanjaksojen, kuten etäopintojen aikana. Opettajille luodut työmallit ja harjoitukset auttavat tukemaan oppilaiden välisissä suhteissa ja myös luovat mahdollisuuksia oma-aloitteeseen arviointiin omista tunteista. Näillä voidaan tutkitusti tukea positiivisen ja kannustavan ilmapiirin kehittämistä ja ylläpitoa.

MIGHTIFIERIN MITATUT HYÖDYT

  • Paremmat sosiaaliset taidot
  • Luonteenvahvuudet kehittyvät
  • Turvallinen oppimisympäristö
  • Ennaltaehkäisee kiusaamista ja yksinäisyyttä
  • Lisää ja laadukkaampia ystävyyssuhteita

Mightifier antaa opettajille ja oppilaille valikoiman materiaaleja sekä omakohtaiseen että ryhmätyöskentelyyn. Tässä on englanninkielinen video siitä miten ala-astelaisia oppilaita voi tukea keskittymisen ja pitkäjänteisyyden oppimisessa.

Video on valmistettu yhteistyössä ihanan wikiHow tiimin kanssa.

Aloita Mightifierin käyttö!