Mahtavat hyödyt

Luonteenvahvuuksien kehittäminen

Luonteenvahvuudet ovat tarpeellisia taitoja jokaiselle tämän päivän oppilaalle. Mightifierin avulla oppilaat oppivat itsesäätelykykyä, myötätuntoa, näkökulmanottokykyä, kiitollisuutta, rohkeutta, luovuutta ja muita tulevaisuuden välttämättömiä taitoja.

Luonteenvahvuuksien käyttäminen vaikuttaa positiivisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, motivaatioon ja oppimiseen. Jo omien vahvuuksien löytäminen on voimaannuttavaa! Mightifierin vahvuusperustaisten tuntisuunnitelmien avulla opettajan on helppo ottaa luonteenvahvuusopetus osaksi luokkahuoneensa rutiineja.  

w

Paremmat sosiaaliset taidot

Sosiaaliset taidot ovat elämässä menestymisen perusta. Sosiaaliset taidot vaikuttavat terveyteen ja pitkäikäisyyteen, akateemiseen menestymiseen sekä työssä suoriutumiseen. Käyttäessään Mightifieria, oppilaat harjoittelevat sosiaalisia taitoja aktiivisesti.

Mightiferin käyttö opettaa mm. miten ihmisten kanssa viestitään ja miten annetaan ja vastaanotetaan palautetta. Mightifier auttaa oppilaita reflektoimaan heidän omaa toimintaansa ja havaitsemaan sekä omia että luokkakavereidensa päivittäisiä onnistumisia. Lisäksi Mightifier kehittää oppilaiden luonteenvahvuuksia, jotka auttavat rakentamaan kukoistavia ihmissuhteita ja menestymään elämässä.

Turvallinen oppimisympäristö

Positiivisen kasvatuksen filosofia, johon Mightifier pohjautuu, tukee kasvun ajattelumallin kehittymistä, mikä on kaiken oppimisen perusta. Oppiminen on helpompaa ympäristössä, jossa koet olosi turvalliseksi ja arvostetuksi.

Kun luokka valjastaa käyttöönsä positiivisen vertaispalautteen menetelmän, luodaan positiivinen ja arvostava kulttuuri, jossa jokainen uskaltaa osallistua ja tehdä virheitä – eli uskaltaa oppia!

U

Kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy

Syrjäytyminen ja kiusaaminen ovat valtavia ongelmia, jotka aiheuttavat pitkäkestoista vahinkoa oppilaille. Onkin tärkeää, että koulut panostavat ennaltaehkäisevään toimintaan. Avain on varhainen tunnistaminen ja tilanteisiin puuttuminen.

Mightifierin avulla koulut ja kaupungit voivat seurata kiusaamisen ja syrjäytymisen haasteita lähes reaaliaikaisesti. Opettajat voivat ratkaista ilmenneitä ongelmia laadukkaan tukimateriaalipaketin avulla.

Useampia ja laadukkaampia ystävyyssuhteita

Hyvät ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin perusta ja hyvinvointi edistää oppimista! Siksi me uskomme, että hyvinvoinnin kehittämisen tulisi olla keskeisessä asemassa jokaisessa koulussa.

Mightifier-metodin avulla oppilaat ovat positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien luokan oppilaiden kanssa – eivät vain parhaiden ystäviensä kanssa. Tämä auttaa jokaista löytämään uusia ystäviä ja muodostamaan merkityksellisempiä ihmissuhteita. Jotkut Mightifierit ovat kertoneet positiivisen palautteen saavan välittömästi aikaan tunteen läheisemmästä ihmissuhteesta!

Mahtiksia tuloksia

  • Mightifierin käyttö paransi opettajien mielestä luokan ilmapiiriä. 92% 92%
  • Mightifier paransi opettajien mielestä oppilaiden sosiaalisia taitoja. 100% 100%
  • Mightifier paransi oppilaiden ystävyyssuhteita. 74% 74%
  • Oppilaiden mielestä Mightifierin käyttö paransi yleistä mielialaa. 81% 81%

Käyttäjien kommentteja

“Saadessani palautetta läheiseltä ystävältä, me yleensä puhumme siitä välitunnilla. Jos en tunne palautteen antajaa niin hyvin, nyökkään hänen suuntaansa ja sanon kiitos.”

– Oppilas Suomesta –

”On ollut mukava käyttää Mightifieria, jossa käytettävyys on minun mielestäni aivan huippuluokkaa. Oppilaat ovat poikkeuksetta kertoneet kysyttäessä, että Mightifierin käyttäminen on hauskaa ja helppoa.”

– Opettaja Suomesta –

”Opettajalta saatu positiivinen palaute tuntuu hyvälle, mutta luokkakaverilta saatu palaute tuntuu paljon tärkeämmälle.”

– Oppilas Yhdysvalloista –

“Meillä ei ole ollut yhtään vakavaa kiusaamistapausta tänä vuonna.”

– Opettaja Suomesta –