Blic on suomalainen yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijayritys, jonka henkilöstöä istuu Helsingin lisäksi Brysselissä. Marraskuussa koko Blicin vajaan 20 henkilön tiimi lähti mukaan pilotoimaan Team Mightifieria. Millainen kokemus Blicin Team Mightifier pilotti on tähän asti ollut?

”Vahvuuspalautetta on mielestäni ollut mahtava saada! Henkilöstön keskuudesta on myös kuulunut positiivisia kommentteja,” Blicin HR-asioista vastaava Director Heidi Fransila kertoo. Hänen mukaansa Mightifier-palautteet ovat etenkin vahvistaneet käsitystä omista vahvuuksista ja tuoneet varmuutta, että jotakin toimintatapaa kannattaa käyttää myös jatkossa.

Oman tiimin vahvuuspalautteet hyödyttävät myös johtamistyössä. Itseohjautuvissa tiimeissä esihenkilö ei useinkaan ole samoissa työtilanteissa oman tiiminsä kanssa, jolloin vahvuuspalautteista saa hyödyllistä lisätietoa tiimiläisten onnistumisista. Blicillä on harkittu vahvuuspalautteiden hyödyntämistä esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

”Arvokkainta meille on kuitenkin ollut hyvinvointipulssista tuleva tieto.”

Heidi painottaa, että johtoryhmän on tärkeää saada tietää missä mennään, jotta haasteisiin pystytään puuttumaan ajoissa. Hyvinvointipulssi kannustaa reagoimaan nopeasti asioihin, jotka ovat lähdössä väärään suuntaan. “Pulssin käyttö on kuin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Sen avulla voidaan tutkia työyhteisön terveyttä ja selvittää onko meillä jotain asioita, jotka vaativat tarkempaa selvitystä ja toimenpiteitä. Pulssin avulla tehdään asioita näkyväksi ja rakennetaan tervettä työkulttuuria.”

Blicillä saatiin pulssin avulla esiin haaste, jonka olemassaoloa ei ollut muuten huomattu. Tätä lähdettiin käsittelemään yhdessä koko tiimin voimin.

”Usein kaikista haastavinta on keksiä, miten edetään sen jälkeen kun jokin haaste tai ongelma on havaittu. Team Mightifierin materiaalit auttoivat tässä ja saimmekin hyvää keskustelua aikaan tiimin kanssa”, Heidi kertoo. Kun haastetta työstettiin yhdessä, seuraavassa hyvinvointipulssissa osa-alue olikin jo selkeästi parantunut!

Kiinnostuitko Team Mightifierista? Ota yhteyttä!

7 + 5 =