Kevät 2020 oli poikkeuksellinen monella tapaa COVID- 19 pandemian takia, joka muutti meistä jokaisen elämää jollakin elämän osa-alueella maailmanlaajuisesti. Varmasti eniten haasteita ja muutosta kohdannut ala oli opetusala. Koulujen piti lähes yhdessä yössä vaihtaa etäopetukseen ja opettajien löytää itselleen keinot opettaa ja pitää yhteyttä oppilaisiinsa.

Sosioemotionaalisten taitojen työkaluna kouluille, olemme olleet keskiössä seuraamassa kevään muutoksia ja kuulemassa opettajien ajatuksia ja palautetta. Haluamme jakaa nyt havaintomme kuluneelta keväältä ja kertoa mitkä asiat tuntuivat opettajista haastavilta ja mistä selviydyttiin erityisen hienosti. Toivottavasti löydätte tekstistä jotain samaistuttavaa, sillä ette ole olleet yksin haasteiden parissa.

 

Mikä tuotti haasteita?

 

Parhaan teknisen alustan löytäminen

Koska muutos etäopetukseen tapahtui niin nopeasti, sopivimman ja helpoimman teknisen alustan löytäminen tuntui haastavalta usean opettajan mielestä. Kun hyviä työkaluja löytyi, ne eivät aina olleetkaan oppilaille ja heidän kodeissaan oleville laitteille sopivimpia ja tämä tuotti haasteita, joista kuitenkin selvittiin hienosti. Osassa kouluja oppilaat rakensivat luokilleen omia ryhmiä heidän suosimiin alustoihin ja näin yhteistyöllä opetus saatiin sujumaan. 

Yhteydenpito oppilaisiin ja heidän perheisiin

Erityisesti ulkomailla, jossa kaikissa kodeissa ei ole teknistä laitteistoa, kuten tietokoneita tai puhelimia saatavilla, yhteydenpito oli erittäin hankalaa. Suomessa useissa kouluissa oppilailla oli mahdollisuus hakea tietokoneet koululta ja näin taattiin, että tarvittavat työkalut löytyivät peruskoululaisille, mutta haasteita oli Suomessakin, erityisesti kun yritettiin pitää yhteyttä vanhempiin oppilaisiin ja saada heidät motivoitumaan koulutyöhön kotoa käsin. Ja valitettavan usein niin maailmalla kuin Suomessakin, juuri ne valmiiksi hauraat ja vaikeissa elämäntilanteissa olevat perheet olivat myös niitä, joihin yhteydenpito oli hankalaa ja tällöin opettajan huoli oppilaan turvallisuudesta oli valtava.

Tuntisuunnittelu ja ajankäyttö

Monet opettajista kokivat kevään aikana, että heidän työmääränsä lisääntyi valtavasti. Tuntien ja tehtävien suunnittelu niin että niiden tekeminen onnistuu oppilailta etänä vei paljon enemmän aikaan kuin normaali suunnittelutyö. Monet kokivat että oppilaille piti pystyä olemaan tavoitettavissa lähes koko ajan ja kotona työskentely hämärsi arjen ja työn rajan niin, että moni päätyi tekemään todella pitkää työpäivää ja koki ettei ole aikaa itselle tai omalle perheelle niin kuin toivoisi. 

 

Missä onnistuttiin erityisen hyvin?

 

Joustavuus: Lasten hyvinvointi edellä

Monet opettajat huomasivat heti kuinka oleellista on puhua oppilaiden tuntemuksista ja kysellä heidän kuulumisiaan ja arvosanojen ja oppimistulosten sijaan keskityttiin enemmän siihen miten kukin oppilaista voi. Opettajat ymmärsivät että tilanne ja nopea muutos aiheuttivat ahdistusta ja stressiä myös oppilaissa. Oppiminen on vähintäänkin haastavaa ellei lähes mahdotonta turvattoman olon tai ahdistuksen vallassa ja oppilaiden hyvinvoinnin seuraamiseen panostettiin paljon. 

Yhteistyö: kyky pyytää apua ja jakaa kokemuksia

Opettajien välillä säilyi hyvä yhteistyö ja hyväksi havaittuja lähteitä, opetus työkaluja ja etäopetuksen tehtäväideoita jaettiin muun muassa sosiaalisessa mediassa paljon. Esimerkiksi Mightifierin Vahvuusdiplomeja jaettiin Suomessa tänä keväänä ennätysmäärä, yli 85 000 kappaletta todistusten mukana. Lisäksi kyettiin avoimesti kertomaan, jos jokin tuntui haastavalta tai kun tuntui että oma jaksaminen oli koetuksella. 

Periksiantamattomuus: haasteista huolimatta, jaksettiin loppuun asti

Kuten suomalaiseen kulttuuriin kuuluu, haasteista ei lannistuttu ja ja kevät hoidettiin opettajien osalta hienosti loppuun saakka. Väsymystä, turhautumista, riittämättömyyden tunnetta ja avuttomuutta koettiin useissa kouluissa ja kodeissa, mutta keväästä saatiin silti onnistunut ja oppilaat pystyttiin hyvillä mielin päästämään kesälomille.

Kiitos kaikille kokemuksiaan jakaneille. Mikäli sinulla on vielä tiedossasi tai olet itse kokenut jotain sellaista mitä tässä blogissa ei mainita, kerro meille. Lähetä tarinasi hello@mightifier.com ja mainitse myös voimmeko kokemuksesi jakaa nimellä tai nimettömänä kanavissamme.

Voit lukea myös aiemman blogin koskien kouluun paluuseen kesän jälkeen täältä.