Tänä poikkeuksellisena keväänä, osa maailman kouluista ovat pystyneet pitämään lähiopetuksen jatkuvana kuten normaalistikin. Yksi näistä harvinaisista esimerkeistä on Korrnell Academy -koulu Taiwanissa. Opettaja Roya Su antoi luvan haastatteluunsa ja kokosimme teille hänen parhaat vinkkinsä ja oppinsa siitä miten kehittää empatiakykyä ja yhteishenkeä luokassa. 

Roya työskentelee 3-luokkalaisten oppilaiden kanssa ja hänen luokillaan on myös erityisoppilaita. Hän on käyttänyt Mightifieria noin 2-3 kertaa kuussa jokaisen luokkansa kanssa. Hänen mielestään parhaita toimintoja Mightifierissa ovat vahvuus palaute kierrokset ja toiseksi sosiogrammi, jonka avulla hän on pystynyt seuraamaan lasten välisiä suhteita ja niiden kehitystä.

“ Ohjelma on helppokäyttöinen eikä sen käyttö ole aikaavievää. Tykkään sen käytöstä, koska oppilaat rakastavat sitä.”

Opettajana Roya arvostaa suuresti Sosiogrammia ja Hyvinvointipulssia, sillä hänen mielestään ne kertovan hyvin luokan todellisesta tilanteesta.

Suurin vaikutus, jonka Roya on huomannut luokassaan on Mightifierin vaikutus erityisoppilaisiin.

Mightifierin avulla myös heistä on tullut osa luokkaa ja he ovat päässeet paremmin luokan yhteishenkeen mukaan. Muut oppilaat ovat ymmärtäneet, että kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia ja ovat oppineet toimimaan paremmin myös erityisoppilaiden kanssa ja ottavat heidät mukaan paremmin.

“Olen ollut helpottunut nähdessäni Mightifierin Sosiogrammista, että myös luokkieni erityisoppilailla on ystäviä ja he ovat osa luokkaa”, Roya kertoo.

Mightifier on kehittänyt positiivisia tunteita oppilaissa ja empatiakykyä luokassa. Vahvuuksien ymmärtäminen on lisännyt positiivisuutta luokassa.

Royan parhaat vinkit:

  • Käytä vahvuuskortteja apunasi opettaessasi oppilaita ymmärtämään eri vahvuuksia.
  • Oppilaat rakastavat keskinäistä vahvuus palautetta luokkatoverien välillä ja oppivat sitä kautta arvostamaan jokaisen erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta.
  • Mightifier Sosiogrammin avulla voit loistavasti seurata oppilaiden välisten suhteiden kehittymistä, näet ketkä ovat luokan keskiössä ja ketkä jäävät ulkopuolelle.