Ilmaiset ryhmäyttämisharjoitukset

Me Mightifierilla tiedämme kuinka tärkeää ryhmäytyminen on heti lukuvuoden alussa. Siksi tarjoamme sinun käyttöösi maksuttomat Mightifierin ryhmäytymisharjoitukset ensimmäisen kouluviikon jokaiselle päivälle.

Positiivinen ja kannustava luokkahuonearki muodostuu suurimmaksi osaksi jokapäiväisten käytänteiden kautta. Myönteistä ryhmädynamiikkaa kannattaa tukea erilaisten harjoitteiden avulla etenkin muutostilanteissa, kuten uuden oppilaan aloittaessa opinnot tai kun luokka palaa loman jälkeen opiskelun pariin. Ryhmädynamiikka on aina osallistujiensa summa, joten yhdenkin jäsenen muutos on merkittävä.

Ryhmäyttämisen tavoitteet

Tavoitteena on tarjota ryhmän jäsenille mahdollisuus tutustua toisiinsa, auttaa heitä työskentelemään toistensa kanssa, lisätä turvallisuuden tunnetta ja luoda luokkahuoneeseen avoin ilmapiiri ja toimintaympäristö, jossa uskaltaa ehdottaa ja erehtyä.

Toiminnallisia ja osallistavia harjoitteita suosimalla voidaan vahvistaa oppilaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä kautta sitouttaa heitä myös koulutyöskentelyyn. Tässä ryhmäyttämispaketista löydät viikoksi harjoitteita, joilla voit lisätä vuorovaikutusta ja positiivista ilmapiiriä. Voit toki halutessasi toteuttaa harjoitteet parhaaksi katsomallasi aikavälillä tai muokata tehtäviä omalle ryhmälle sopiviksi. Harjoitteet voi myös laajentaa oppitunnin mittaisiksi keskustelemalla tavoitteista ja heränneistä tunteista ja ajatuksista.

Jatka positiivista kehitystä Mightifierin avulla!

Mightifier on kotimainen luonteenvahvuuksiin ja positiiviseen psykologiaan perustuva ohjelma, joka edistää  sosio-emotionaalisten taitojen oppimista sekä rakentaa kannustavaa kouluilmapiiriä.

Luonteenvahvuuksien kehittäminen

Turvallinen oppimisympäristö

Kiusaamisen vähentäminen

Paremmat sosiaaliset taidot

Kokeile Mightifieria maksutta!

Mightifier auttaa luokkahengen ja hyvän koulukulttuurin rakentamisessa ensimmäisen kouluviikon jälkeenkin. Ota siis maksutta kokeiluun kotimainen Mightifier, luonteenvahvuuksiin ja positiiviseen psykologiaan perustuva ohjelma, joka edistää  sosiaalisten taitojen oppimista sekä rakentaa kannustavaa kouluilmapiiriä!