Eroon yksinäisyydestä ja kiusaamisesta luonteenvahvuuksien kehittämisen avulla!

✓ Helppo ottaa käyttöön
✓ Säästää opettajien aikaa
✓ Mitattavat vaikutukset

Mightifier sisältää

Sosiaalisten taitojen kehittäminen

Luonteenvahvuuksiin pohjautuvaa vertaispalautetta sekä yksilölliset vahvuusprofiilit oppilaille ja opettajille.

Hyvinvointidataa

Seuraa koko koulun hyvinvoinnin kehitystä mm. hyvinvointipulssien ja sosiogrammin avulla.

Opetusmateriaalit

Tukimateriaalit hyvinvoinnin kehittämiseen ja luonteenvahvuuksien harjoittamiseen.

Kehitetty yhdessä suomalaisten opettajien ja koululaisten kanssa!

Pedagogiikka

Mightifier perustuu positiiviseen psykologiaan ja luonteenvahvuuksiin. Jokainen oppilas tarvitsee turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön, joka mahdollistaa oppimisen ja kukoistamisen. Positiivinen pedagogiikka luotsaa jokaista oppilasta kohti tasapainoista ja merkityksellistä elämää!

Opetusmateriaalit

Mightifier on kehitetty yhdessä suomalaisten opettajien ja oppilaiden kanssa. Mightifierin tukimateriaalit on rakentanut moniammatillinen tiimi, joka koostuu luokanopettajista, psykologeista ja positiivisen pedagogiikan asiantuntijoista.

Sosiaalisten taitojen kehittämisen mahtavat vaikutukset

Enemmän & parempia ystävyyssyhteita

Oppimistulokset paranevat

'

Vähemmän ahdistusta & stressiä

'

Levottomuus vähenee

Parempaa hyvinvointia pitkällä tähtäimellä

Vähemmän syrjäytymistä

Aloita Mightifierin käyttö!