Haastavan vuoden tultua päätökseensä on aika suunnata katseet kohti tulevaa. Mitä vuosi 2021 tuokaan tullessaan? Uusia haasteita, mahdollisuuksia? Me uskomme molempiin. Tuleva kevät on toivoa täynnä. Toivoa paluusta normaaliin arkeen mutta samalla mukana on myös pelko, että tilanne ei muutu paremmaksi yhtä nopeasti kuin toivoisimme. 

Lasten hyvinvoinnin kannalta koronaviruksella on ollut kohtalokkaita vaikutuksia. Vaikka perheissä on varmasti nautittu yhteisestä ajasta kotona ja rauhallisemmasta elämänrytmistä erilaisten harrastuskiireiden väistyessä, on monissa perheissä myös kärsitty tilanteesta monin tavoin. Usealle lapselle koulun tuoma rytmi sekä luotettavat aikuiset tuovat arkeen turvaa joka puolestaan luo pohjan normaalille kasvulle ja kehitykselle.

Jokaisella lapsella on oikeus perusturvan tunteeseen ja tämä on valitettavasti poikkeusolojen takia normaalia useammalla lapsella heikentynyt tai jäänyt toteutumatta. 

Me Mightifierilla uskomme, että tuleva vuosi on vahvaa jälleenrakentamisen aikaa. Ensin pitää huolehtia mukaan kaikki, jotka ovat tippuneet normaalin koulutahdin kyydistä poikkeusjärjestelyiden takia. Yhtä tärkeää on panostaa luokan yhteishengen kohentamiseen ja positiivisen palautteen kautta jokaisen oppilaan hyvinvointiin. 

Mightifierin työkaluista erityisesti Hyvinvointipulssi on noussut vahvaan rooliin etäopetuksessa, sillä se on auttanut opettajia kartoittamaan oppilaiden hyvinvointia sekä jaksamista. Alkaa vuotesi sitten etä- tai lähiopetuksen parissa suosittelemme Hyvinvointipulssin tekemistä heti vuoden alkuun, jolloin kuva yksittäisten oppilaiden sekä koko luokan tilanteesta selkeytyy. Tämän jälkeen voit valita Mightifierin Kirjastosta tuntisuunnitelmia, jotka sopivat juuri luokkasi tilanteeseen ja sen jälkeen oppilaiden välinen vahvuuspalaute nousee avainasemaan.

Positiivisten palautteiden kautta oppilaiden itsetuntemus paranee ja samalla koko luokan yhteishenki kohenee, kun luokan valtaa positiivisten viestien ja kehujen ilmapiiri. 

Näillä vinkeillä toivotamme teille kaikille loistavaa alkanutta vuotta. Toivottavasti se on täynnä toivoa, rohkeutta ja positiivista palautetta!