Opetussuunnitelmakin sen sanoo: Perusopetuksen tehtävä on tukea oppilaan hyvinvointia. Kauniaisissa sijaitsevan Kasavuoren koulun rehtori Leena-Maija Niemi painottaa koko kouluyhteisön hyvinvoinnin merkitystä oppimisen mahdollistajana.

Opettajien hyvinvoinnilla on suora yhteys oppilaiden hyvinvointiin, sillä hyvinvoiva opettaja pystyy parhaiten tukemaan oppilaan kasvua ja hyvinvointia. Huono ilmapiiri koulun henkilökunnan kesken voi näkyä esimerkiksi oppilaiden masennusoireiluna ja heikkona kouluviihtyvyytenä. Niemi korostaa, että rehtorin tulee tarjota opettajille mahdollisuudet loistaa työssään.

Johtaja tarjoaa mahdollisuudet, kaikki osallistuvat

“Rehtorilla ei ole kauhaa, jolla voi kaataa hyvinvointia työyhteisöön. Hyvinvoinnin johtamisen on oltava osallistavaa, sillä jokainen vaikuttaa työyhteisön vointiin”, Niemi toteaa. Lähijohtajan tehtäviin kuuluu monia rakenteellisia asioita, jotka on oltava kunnossa, jotta työyhteisön jäsenet pääsevät loistamaan työssään. Tärkeintä on tuntea oma henkilökuntansa. 

Leena-Maija Niemi

Leena-Maija Niemi

Kasavuoren koulun rehtori

Niemi korostaa rehtorin asemaa henkilöstön tukipilarina. Haastavissa tilanteissa täytyy voida aina kääntyä rehtorin puoleen: “Kun opettaja hakee tukea, keskeytän mitä olenkaan juuri silloin tekemässä ja kuuntelen huolen, vaikka hetki olisi kuinka kiireinen.”

Yksi tärkeä osa Niemen johtajuustyötä ovat aamukierrokset. Kasavuoren koulun toimintakulttuurin mukaisesti luokkien ovet pidetään yleensä auki. Aamukierroksella Niemi kiertelee ympäri koulua, kurkkii sisään luokkiin ja tervehtii oppilaita: 

“Haluan kertoa olevani heitä varten, en pelkästään hallinnollisia asioita.”

Johtajalta saatu tuki onkin yksi keskeinen työhyvinvointiin vaikuttava työn voimavara. Muita voimavaroja ovat esimerkiksi palaute ja arvostus, työn monipuolisuus sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön. Kasavuoren koululla luottamusta ja vastuutehtäviä annetaankin jokaiselle. Koulun kaikki opettajat kuuluvat luokkatasotiimeihin ja lähes kaikki tämän lisäksi erilaisiin toimintayksiköihin, joissa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia koulun arkeen liittyviä tehtäviä, kuten pedagogista kehittämistä, yhteisöllistä hyvinvointia ja oppilaiden osallistamista. Näihin yksiköihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta työ koetaan hyvin tärkeäksi.

Arvostuksen ja auttamisen kulttuuri

Kasavuoren koululla auttamisen kulttuuri on tärkeässä osassa, mikä näkyy aina oppitunneilla asti: paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikilla vuosiluokilla opiskellaan paikallista oppiainetta “Oppilaan hyvinvointi” ja kahdeksasluokkalaiset voivat ottaa valinnaisaineekseen syventävän ”hyvän tekemisen kurssin” nimeltä “Lisää onnellisuuttasi”.

Hyvän tekemisen tiedetään olevan hyväksi vastaanottajan lisäksi myös tekijälle itselleen ja tätä asennetta halutaankin juurruttaa koululla terveelliseksi elämäntavaksi. Muutama henkilökunnan jäsen on jopa kouluttautunut hyvinvointiopettajaksi. Lisäksi opettajien ja oppilaiden yhdessä muodostamassa HyMy-tiimissä suunnitellaan, miten hyvinvoivaa ja myötätuntoista koulukulttuuria voitaisiin edistää entisestään Kasavuoren koululla. HyMy-tiimi on järjestänyt mm. Kaveriviikko-ohjelman ja tällä hetkellä työn alla on hyvinvointifestarit. Koko kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen on myös keskeinen tavoite Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen Tulevaisuusohjelmassa.

%

Kouluissa, joissa on heikko luottamus, esiintyy pinnaamista 54 % todennäköisemmin.

Hyvän tekemisen ohella Kasavuoren koululla vaalitaan vahvuuksia. Niemen mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä työhyvinvoinnissa on se, että työntekijä kokee oman työnsä merkitykselliseksi ja pääsee työssään käyttämään vahvuuksiaan. “On erittäin tärkeää, että jokainen pääsee innostumaan ja saa arvostusta. Jos työ ei tunnu merkitykselliseltä tai työntekijä ei tunne tulevansa kohdatuksi ja saavansa arvostusta, ei mikään työhyvinvointiin käytetty rahasumma auta”, Niemi pohtii. Niemen ammatillisessa toiminnassa keskeinen periaate onkin “Ystävällisyys on aina mahdollista”.

Koululla on myös pilotoitu positiivisen palautteeen antamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen suunnattua Team Mightifier työkalua viime syksystä lähtien. “Työkalu ohjaa huomioimaan positiivisella tavalla, mitä kaikkea työkaverit tekevät muiden hyväksi. Tämä on tärkeää yhteistyön rakentamiseksi”, Niemi summaa kokemuksia.

Myös omaa hyvinvointiaan täytyy osata johtaa

Niemi painottaa irrottautuvansa totaalisesti työstä ollessaan vapaa-ajalla. “Lasten pesäpalloharrastukseen osallistuminen on hyvä keino unohtaa työasiat. Kirjurina toimiminen on tarkkaa puuhaa, joka haastaa älyllisesti ja siksi irrottaa hyvin töistä”, Niemi nauraa. Hän on tarkka myös siitä, että lauantaisin ei tehdä työasioita. Hyvä johtaja osaakin vetää rajat itselleen ja näyttää esimerkkiä myös siten muulle työyhteisölle.

Työssä jaksamisen kannalta Niemi mainitsee tärkeiksi voimavaroiksi oppilaat. Rehtorin työssä merkityksellisyys on läsnä joka päivä: “Näen joka päivä, mitä kaikkea opettajat tekevät nuorten hyvinvoinnin eteen – se inspiroi ja kannattelee!”

Loppusyksyn luonteenvahvuudet

Syyslomat on vietetty ja kellot käännetty - molemmat varmoja merkkejä siitä, että lukukausi on jo pitkällä! Kun päivät pimenevät ja joulunaika alkaa hiljalleen lähestyä, on aika kääntää katseet siihen mikä on elämässä kaikista tärkeintä. Siksi sinunkin luokassasi...

Ryhmäyttäminen

Me Mightifierilla tiedämme kuinka tärkeää ryhmäytyminen on heti lukuvuoden alussa. Siksi tarjoamme sinun käyttöösi maksuttomat Mightifierin ryhmäytymisharjoitukset ensimmäisen kouluviikon jokaiselle päivälle.

Työhyvinvoinnin johtamista osallistaen ja arvostaen

Opetussuunnitelmakin sen sanoo: Perusopetuksen tehtävä on tukea oppilaan hyvinvointia. Opettajien hyvinvoinnilla on suora yhteys oppilaiden hyvinvointiin, sillä hyvinvoiva opettaja pystyy parhaiten tukemaan oppilaan kasvua ja hyvinvointia.

Vertaispalautetta lukuvuoden lopussa – 4:n viikon suunnitelma

Mahtista toukokuuta! Vaikka kesä häämöttääkin jo, kouluissa riittää varmasti vielä tohinaa niin arvioinnin, kuin vertaispalautteenkin saralla. Siksi halusimme tarjota teille valmiin neljän viikon suunnitelman Mightifierin käyttöä varten. Aktiivisella Mightifierin...