Tuoreen Opetusalan työolobarometrin mukaan opettajien työarki on entistä hektisempää: opettajien työhyvinvointi on heikentynyt ja jopa puolet opettajista kokevat kiusaamista. Opettajien hyvinvoinnilla on suuri merkitys myös oppilaiden hyvinvointiin ja opettaja on oppimistulosten merkittävin lenkki [1]. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia myös opettajien jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

Vaikka työolobarometrin mukaan opettajien yleinen hyvinvointi on heikentynyt, positiivista on että, asioihin panostamalla voidaan oikeasti saada aikaan tuloksia. Työhyvinvoinnin tutkimusprofessori Jari Hakasen mukaan työhyvinvointia voidaan parantaa pienilläkin muutoksilla, ja työn kuormittavuutta vastaan voidaan suojautua työn voimavarojen avulla.

 

Työn voimavarat tärkeitä hektisen arjen pyörteissä

Suomessa opettajat ovat korkeakoulutettuja ja omistautuneita – ja siksi yksiä maailman parhaista. Vahvan osaamisen vuoksi opettajilla on myös paljon vapauksia sekä vastuuta opetuksen toteuttamisen saralla. Opettajan vahva autonominen asema voi olla myös kuormittava tekijä. Usein opettajat tekevät suurimman osan työstään yksin, eikä oppituntien pitämisen, suunnittelun ja koteihin yhteydenpidon jälkeen ole aikaa työyhteisön yhteiseen tekemiseen tai asioiden käsittelemiseen yhdessä. Jari Hakasen mukaan koulujen arkeen pitäisi löytää enemmän tilaa ja aikaa keskustelulle. Ja opetella oikeasti keskustelemaan!

Resurssivaje ja haastavat oppilaat ovat monien koulujen arjesta tuttuja haasteita – pysyvästi. Työn kuormittavuutta voidaan Hakasen mukaan keventää parhaiten keskittymällä työn voimavaroihin. [2]

“Haastavissakin työolosuhteissa voidaan panostaa kannustavan ilmapiirin ja innovatiivisen työkulttuurin luomiseen sekä lisätä johtajan tukea ja arvostuksen osoittamista. Nämä ovat työn voimavaroja, ja ne ovat paras suoja työn kuormitustekijöitä vastaan”, Hakanen kertoo.

Erityisen tärkeitä työn voimavarat ovat juuri haastavassa työssä. [3] Työn voimavarat auttavat myös suojaamaan työn imua, jota koetaan tyypillisesti etenkin sosiaalisessa työssä.

 

Kiireisessäkin arjessa työhyvinvointia voidaan tukea

Myös rehtorien kouluarki on kuormittavaa, sillä koulun johtajalla on paljon vastuita, ja työ on jatkuvaa tasapainoilua useiden roolien ja tehtävien välillä. Erityisesti julkisissa kouluissa budjetit ovat tiukkoja eikä henkilökunnan työhyvinvoinnin johtaminen siksi välttämättä ole prioriteettilistan kärjessä. Hakasen mukaan rehtorit voivat kuitenkin löytää useita työhyvinvoinnin parantamisen työkaluja, jotka eivät vaadi taloudellista panostusta.

Kouluissa tulisi pyrkiä rakentamaan yhteisöllistä keskusteluilmastoa, jossa työyhteisön jäsenet uskaltavat osallistua keskusteluun. On myös tarpeen miettiä, ovatko työyhteisön käytännöt reiluja ja onko jäsenten välillä luottamusta. Entäpä uskaltaako –  ja muistaako – johtaja osoittaa arvostusta ja olla läsnä tiimiään varten?

Hakasen mukaan kiireisillä työpaikoilla koetaan usein, ettei hyvinvoinnin tukemiseen ehditä panostaa. Todellisuudessa se ei kuitenkaan vaadi mahdottomasti aikaa, vaan ennemmin halua olla aidosti läsnä.

Hakasen mukaan työhyvinvoinnin parantamisessa on parasta lähteä liikkeelle pienistä myönteisistä muutoksista. Jo ne voivat nostaa yhteisöllisyyden tunnetta ja parantaa luottamusta. Jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa yhteisön vointiin esimerkiksi tekemällä pieniä muutoksia tapaansa kohdata työkavereita. Yhdessä työyhteisö voi miettiä omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan, ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä niiden pohjalta.

 

 

Asioihin panostamalla voidaan oikeasti saada aikaan tuloksia
– onko sinun työyhteisösi valmis tekemään niin?

 

Team Mightifier on positiivisen palautteen työkalu, jonka avulla osoitetaan arvostusta työkavereille ja tuetaan laadukasta vuorovaikutusta työpaikalla. Saatavilla syksyllä 2018 – kysy lisää!

 

Lue lisää:

  1. https://www.childtrends.org/teacher-well-being-is-a-critical-and-often-overlooked-part-of-school-health
  2. Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495-513.
  3. Bakker, A. B., Hakanen, J. J., Demerouti, E., & Xanthopoulou, D. (2007). Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high. Journal of educational psychology, 99(2), 274-284.