Every day a new door will open to reveal one character strength and one Merry Tip for using it! ‚ú® Get ready to have some fun using your strengths and boosting team spirit in your class, office, family or group of friends! All the tips will be both in English and Finnish‚ú®

 

1 – Kindness

Kindness is treating others well – also people you don’t know! Person who is using kindness is polite and helpful to others and rather aims to co-operate than compete.

‚ú® Merry Tip ‚ú® Do something kind to a stranger today! You can e.g. open the door to someone, leave a nice comment to someone’s interesting post on social media or let someone pass you in the grocery store queue. Or maybe you could do all of them?!

 

1 РYstävällisyys

Ystävällisyys on muiden hyvää kohtelemista Рmyös tuntemattomien! Ystävällisyyttä käyttävä ihminen on kohtelias ja auttavainen muita kohtaan ja pyrkii ennemmin yhteistyöhön kuin kilpailuun.

‚ú® Vinkki ‚ú® Tee t√§n√§√§n yst√§v√§llnen teko jollekulle tuntemattomalle! Voit esimerkiksi avata oven, kehua sosiaalisessa mediassa innostavaa postausta, p√§√§st√§√§ jonkun kassajonossa edellesi tai vaikka mit√§ muuta!

 

2 – Curiosity

Curious person is interested in new things, asks a lot of questions and explores their surroundings constantly, because they want to learn more!

‚ú® Merry tip ‚ú® Pick a person, a place or an item that you see at the moment. Today you are going to learn more about it! Find more information by asking questions, searching on the internet or looking it up from an encyclopedia.

If you chose a person, find out at least these: Where is that person from? What are their strengths? What brings that person joy? What are they dreaming of?

If you chose a place, find out at least these: When was this place formed, founded or built? What has happened here before? Who owns this building or place? What are the characteristics of nature there?

If you chose an item, find out at leas these: Where is it from, who has manufactured it? Who designed it and what else has the designer done? How old is that object? How long has it been on the market?

Awesome! You have now used curiosity!

 

2 – Uteliaisuus

Utelias ihminen on kiinnostunut uusista asioista, kyselee kysymyksiä ja tutkii ympäristöään lakkaamatta, sillä kaikki uusi kiinnostaa häntä!

‚ú® Vinkki ‚ú® Valitse joku ihminen, paikka tai esine, jonka n√§et juuri nyt. T√§n√§√§n opit siit√§ lis√§√§! Etsi lis√§tietoa kysym√§ll√§ kysymyksi√§ tai hakemalla tietoa netist√§ tai vaikkapa tietosanakirjasta.

Jos valitsit henkilön, selvitä ainakin seuraavat asiat: Mistä hän on kotoisin? Mitkä hänen vahvuuksiaan ovat? Mikä tuottaa hänelle iloa? Mistä hän haaveilee?

Jos valitsit paikan, selvitä ainakin seuraavat asiat: Milloin tämä paikka on muotoutunut tai rakennettu? Mitä täällä on ollut aiemmin? Millaista luontoa paikassa on?

Jos valitsit esineen, selvitä ainakin seuraavat asiat: Mistä se on kotoisin, kuka esineen on valmistanut? Mitä muuta suunnittelija on tehnyt? Kuinka vanha kyseinen esine on? Kuinka pitkään kyseistä esinettä on valmistettu?

Hienoa Рolet nyt käyttänyt uteliaisuutta!

 

3 – Gratitude

Person who is thankful for small things, don’t take things for granted and expresses those feelings is using gratitude!

‚ú® Merry Tip ‚ú® Set up a gratitude jar for your classroom, office or home – e.g. an empty jam jar suits well! When the jar is ready it’s time to start showing gratitude! Everyone writes on a piece of paper one thing they are grateful for, every day and puts it in the jar. Those things can be something that you are grateful for during the day or things that you are grateful for in general. You don’t need to put in names in your notes. At the end of the week, take all the notes out and read them out loud to everyone!

Remember to thank the participants!

 

3 – Kiitollisuus

Kiitollinen ihminen arvostaa pieniäkin asioita, ei pidä asioita itsestäänselvyyksinä ja ilmaisee kiitollisuutensa muillekin.

‚ú® Vinkki ‚ú® Perusta luokkaasi, ty√∂paikallesi tai kotiisi kiitollisuuspurnukka – tarkoitukseen sopii vaikkapa tyhj√§ hillporukki. Kun purkki on asemissa, p√§√§sette k√§ytt√§m√§√§n kiitollisuutta! Jokainen laittaa pienill√§ paperilapuilla joka p√§iv√§ purkkiin v√§hint√§√§n yhden asian, josta on kiitollinen. Se voi olla p√§iv√§n aikana ilmenyt asia tai yleisemmin el√§m√§ss√§ kiitollisuutta her√§tt√§v√§ asia. Nime√§ lappuun ei tarvitse laittaa. Viikon p√§√§tteeksi kaikki laput otetaan purkista ulos ja luetaan √§√§neen!

Muista myös kiittää kaikkia osallistujia!

 

4 – Perspective

It’s not what you look at that matters, what matters is what you see! Perspective is needed to see different points of views. It helps you understand other people and cultural differences too!

‚ú® Merry tip ‚ú® Be a movie, book or music critic and get new perspectives. Divide into pairs in the class or ask a friend, colleague or family member to discuss with you. Name books, movies, TV shows, bands and songs. Show how you feel after everyone: ūüĎć if you like the movie, show, band etc. and ūüĎé if it’s not really to your liking

As soon as you find a one that you disagree on, start discussion about it. The critic tells why they didn’t like that movie, book or song. The one who likes it listens and then explains own opinion and own perspective. The critic listens carefully and can ask further questions. After hearing another perspective, the critic thinks if they could give that movie, band or TV show a second chance and pay attention to the things that the other person likes in it.

Keep naming movies, TV shows, bands, books or songs until you find one that the previous critic likes and the other person doesn’t. Repeat the exercise!

 

4 РNäkökulmanottokyky

Tärkeää ei ole se mitä katsot vaan se mitä näet! Näkökulmanottokykyä tarvitaan, jotta asioita voi pohtia useammaltakin kantilta. Sen avulla voi ymmärtää myös toisten ihmisten näkökulmia sekä kulttuurisia eroja!

‚ú® Hetkeni kriitikkona ‚ú® Harjoita n√§k√∂kulmanottokyky√§si! Jakautukaa luokassa pareiksi tai ota keskustelukumppaniksi yst√§v√§, kollega tai perheenj√§sen. Luetelkaa parin kanssa kirjoja, elokuvia, tv-sarjoja, b√§ndej√§ ja biisej√§. Jokaisen mainitun teoksen j√§lkeen n√§ytt√§k√§√§ mielipiteenne peukulla: ūüĎć jos tykk√§√§t kyseisest√§, ja ūüĎé jos teos ei ole mieleesi

Heti kun löytyy teos, josta olette eri mieltä, aloittakaa keskustelu. Kriitikko kertoo miksi ei pitänyt kyseisestä teoksesta. Tykkääjä kuuntelee ja kertoo sitten puolesta olevat perustelut omasta näkökulmastaan. Kriitikko kuuntelee ajatuksella ja voi kysyä lisäkysymyksiä. Kriitikko miettii voisiko vielä antaa teokselle uuden mahdollisuuden ja kiinnittää huomiota niihin asioihin, joista keskustelukumppani oli siinä pitänyt

Jatkakaa luettelemista ja valitkaa keskusteluun vielä toinen teos, josta edellinen kriitikko piti, mutta edellinen tykkääjä ei!

5 Forgiveness

Forgiving won’t change the past, but it will change the future! Forgiveness helps you understand that everyone makes mistakes. There’s no need to punish for them unduly.. it’s better to give a second chance instead!

‚ú® Merry Tip – Forgive yourself ‚ú® Have you sometimes done something you regret? Maybe you weren’t so nice to a friend yesterday? Or maybe you made a mistake at work that affected other people too? Take a piece of paper and write down what happened, why you think it happened, how it affected someone and how it made you feel? When you’re done documenting the mistake, it’s time to forgive yourself! You can’t change the things that happened, but you can let go of them!

Decide to forgive yourself and destroy your paper proudly! You can tear it into small pieces, crumble it and dunk into the bin or even use it to light your fireplace (or sauna stove if you happen to be in Finland)! Make sure to follow all the necessary safety procedures if you destroy your regret with fire. Also please recycle properly the paper trash you might create! Isn’t it freeing to forgive yourself?

 

5 Anteeksiantavuus

Anteeksi antamalla ei voi muuttaa menneisyyttä, mutta tulevaisuutta voi! Anteeksiantavuutta tarvitaan, jotta voi ymmärtää kaikkien tekevän virheitä. Silloin ei rankaise virheestä tarpeettomasti vaan antaa ennemmin uuden mahdollisuuden!

‚ú® Anna anteeksi itsellesi ‚ú® Oletko sin√§ olet tehnyt jotain joka kaduttaa? Pahoittanut kaverin mielen tai tehnyt t√∂iss√§ virheen, joka vaikutti muihinkin? Kirjoita paperille joku mokasi: mit√§ tapahtui, miksi niin p√§√§si k√§ym√§√§n, miten se vaikutti ja milt√§ sinusta tuntui? Kun moka on dokumentoitu paperille, on aika antaa itsellesi anteeksi! Et voi en√§√§ muuttaa paperille kirjoittamaasi tarinaa, mutta voit p√§√§st√§√§ siit√§ irti.

Päätä antaa itsellesi anteeksi ja tuhoa paperisi juhlallisin menoin! Voit repiä paperin pieneksi silpuksi, rytistää ja donkata sen roskikseen tai käyttää sitä sytykkeenä, kun lämmität saunan! HUOM! Noudata varovaisuutta, jos hävität paperin polttaen ja muista kierrättää mahdollinen paperiroska. Eikö tuntunutkin hyvälle antaa itselleen anteeksi?

 

6 Persistence

Happy December 6th! Today is the independence day of Finland, the home country of Mightifier. That’s why today’s strength is the the top strength of Finland, persistence! It’s all about not giving up, even when something seems impossible.

‚ú® The tower of Hanoi ‚ú® The tower of Hanoi is a problem that requires some mathematical thinking an a lot of persistence!

What you’ll need:
– Four plates or discs, all different size
– Three “place mats” (you can use e.g. news papers)

Setting:
– Pile the plates on to one another in a way that the biggest plate is in the bottom and the smallest plate is at the top
– Place three place mats next to one another and place the pile of plates on the one on the left

Rules:
– Only one plate can be moved from the tower
– Only the top most plate can be moved on another place mat
– A bigger plate can never be on top of a smaller plate

The goal:
– The goal is to move the pile of plates on the right most plate mat

‚ú® If you want to amp up the challenge add another plate ‚ú®

 

6 Sinnikkyys

Hyvää itsenäisyyspäivää! Mikäpä vahvuus sopisi paremmin tähän päivään kuin Suomen huippuvahvuudeksi valittu sinnikkyys! Sinnikkyys on sitä, ettei luovuta haasteiden edessä, vaikka tehtävä tuntuisi vaikealta.

‚ú® Hanoin torni ‚ú® Hanoin torni on matemaattista ajattelua vaativa ongelmateht√§v√§, jonka ratkomisessa tarvitaan sinnikkyytt√§!

Tarvikkeet:
РNeljä eri kokoista lautasta
РKolme alustaa (esim sanomalehteä)

Alkuasetelma:
РPinoa lautaset kokojärjestyksessä siten, että isoin on alimmaisena ja pienin on päällimmäisenä
РLaita kolme alustaa vierekkäin ja lautaspino vasemmanpuoleisen päälle

Säännöt:
– Kerralla pinosta saa nostaa vain yhden lautasen
РVain pinon päällimmäinen lautanen voidaan siirtää toiselle alustalle
РIsompi lautanen ei saa koskaan olla pienemmän päällä

Tavoite:
РSiirtää lautaspino oikeanpuolimmaiselle alustalle sääntöjä noudattaen

‚ú® Jos haluat lis√§√§ haastetta, lis√§√§ levyjen m√§√§r√§√§! ‚ú®

 

7 Humor

Humor helps lighten the mood and to see positive sides in difficult things too. Person who is a master of humor appreciates laughter and good mood.. and isn’t afraid to laugh at themselves too!

‚ú® Merry tip – Staring contest ‚ú®

ūüĎ®‚ÄćūüŹę 1. Make pairs
ūüĎę 2. On the mark the staring contest starts.
ūüĎÄ 3. You can quickly blink and make funny expressions but you are not allowed to look away from your pair’s face.
ūü§£ 4. The one who smiles or laughs first, loses the point.
ūüŹÖ5. Mix up the pairs and compete again! If you want find out who in the class, team or group of friends has the best poker face, organize play-offs where the winners proceed to the next round!

Mighty tip! You can add funny music as the background noise!

 

7 Huumori

Huumorin avulla tehdään tunnelmasta mukavampi, ja voidaan nähdä positiivisia puolia vaikeissakin asioissa. Huumorin taitaja arvostaa naurua ja riemua, ja osaa nauraa myös itselleen!

‚ú® Tuijotuskilpailu ‚ú®

ūüĎ®‚ÄćūüŹę 1. Jakaantukaa pareiksi. Parit asettuvat istumaan tai seisomaan kasvot toisiinsa p√§in.
ūüĎę 2. Kisan vet√§j√§n merkist√§ kaikki parit aloittavat tuijotuskilpailun samaan aikaan.
ūüĎÄ 3. Silmi√§ saa r√§p√§ytt√§√§ nopeasti ja hassuja ilmeit√§ saa tehd√§ – toisen kasvoista ei saa kuitenkaan katsoa pois p√§in!
ūü§£ 4. Ensiksi hymyilev√§ tai naurava oppilas h√§vi√§√§ kierroksen ja voittaja saa yhden pisteen.
ūüŹÖ5. Sekoittakaa parit ja kisatkaa uudelleen! Jos haluatte selvitt√§√§ luokkanne, kaveriporukkanne tai ty√∂paikkanne todellisen pokerinaaman, toteuttakaa pudotuspelit: kierroksen voittajat etenev√§t jatkoon ja kisaavat seuraavalla kierroksella toisiaan vastaan.

Mahtisvinkki! Laita kisan taustalle soimaan hauskaa musiikkia!

 

8 Self-regulation

Self-regulation helps you start to work and to stay focused.. even when you really don’t feel like it! Self-regulation is needed also to control your emotions.

‚ú® Merry tip: Count to 20 ‚ú®This exercise for self-regulation can be done with a small group of people or with a large class or team. Gather close to one another and take a seat or lay down on the floor. The goal is to count to 20. One person can say one number at a time. If two people say the number at the same time, you have to start over! Did you manage to get to 20?

 

8 Itsesäätely

Itsesäätely auttaa sinua ryhtymään hommiin ja keskittymään silloinkin, kun ei meinaisi huvittaa. Itsesäätelyä tarvitaan myös omien tunteiden hallitsemiseen!

‚ú® Laskekaa kahteenkymmeneen ‚ú®T√§m√§n itses√§√§telyharjoituksen voi toteuttaa pienell√§kin porukalla tai vaikka ison luokan tai tiimin kanssa. Ker√§√§ntyk√§√§ l√§hekk√§in istumaan tai makaamaan lattialla. Kun paikat on l√∂ydetty, jokainen ryhm√§n j√§sen sulkee silm√§ns√§. Tavoitteena on laskea yhdess√§ kahteenkymmeneen. Jos kaksi ihmist√§ sanoo numeron √§√§neen samaanaikaan, alkaa laskeminen uudelleen ykk√∂sest√§! Kuinka pitk√§lle p√§√§sitte?

 

9 Love of Learning

Love of learning motivates you to get to know new topics or practice new skills. Love of learning is in use also when you joy for someone else’s learning experiences!

‚ú® What I’m interested in? ‚ú® Let’s find the things you love doing and learning the most! Grab a pen, small papers and a timer. You have one minute to write down all the things you love to do: What are your favorite hobbies or pastimes? What are your favorite skills? What do you love read about? Once the time is up, lay all the notes in front of you. Think about each of them and prioritize them: which of them you love the most?

Once you’ve found your number one, reserve a time slot for next week. Spend at least one hour learning more of that! You can e.g. practice playing guitar, learn more about the history of your favorite movie genre or take a walk in the nature to spot some birds!

And take a picture of your priority list – you can save some time for the second one the week after that!

 

9 Oppimisen ilo

Oppimisen ilo motivoi meitä hankkimaan tietoa, harjoittelemaan uusia taitoja ja oppimaan lisää! Oppimisen ilosta voi nauttia myös, kun näkee toisen oppivan uutta.

‚ú® Mik√§ minua kiinnostaa? ‚ú® Ota k√§ytt√∂√∂si kyn√§ ja paperilappuja! Katso kellosta aikaa – sinulla on minuutti aikaa kirjoittaa paperilapuille asioita, joista pid√§t. Mik√§ sinua kiinnostaa? Mit√§ mielell√§si teet vapaa-ajallasi? Kun minuutti on kulunut umpeen on aika priorisoida. Ota kaikki kirjoittamasi laput eteesi ja j√§rjest√§ ne sen mukaan, mik√§ sinua kiinnostaa kaikista eniten!

Varaa ensi viikosta vähintään yksi tunti aikaa siihen, että voit oppia lisää kyseisestä aiheesta! Jos sinua kiinnostavat eniten elokuvat, voit etsiä tietoa lempiohjaajastasi. Jos sinua kiinnostaa eniten luonto, lähde luontoon vaikkapa kasvienbongausretkelle.

Nappaa vaikka puhelimeesi kuva tekemästäsi prioriteettilistasta ja ota seuraavalla viikolla aiheeksesi seuraava kohta listalta!

 

10 Leadership

Leadership is taking responsibility for things and other people. Leadership is not just ruling others, but understanding their perspectives and encouraging them to use their strengths.

‚ú® Blindfolded puzzle ‚ú® This is a safe way to practice leadership. You’ll need a puzzle that’s easier than the person could normally build and a scarf or some other blindfold.

Form pairs. The one who is actually building the puzzle will sit down at a table or on the floor and put on a blindfold. The puzzle is in font of the builder and there’s no need to walk anywhere. The other member of the pair is the leader who verbally guides the builder to actually put the puzzle together. Leader can guide the builder to grab, rotate and place puzzle pieces.

It’s important to remember that the pair has a common goal: a ready puzzle. The leader should also remember to be compassionate towards the person who is building the puzzle – it is a frustrating task! When the puzzle is finished, change roles.

 

10 Johtajuus

Johtajuus on vastuunottoa asioista ja toisista ihmisistä. Johtajuudessa on tärkeää huomioida myös toisten näkökulmat ja rohkaista muita käyttämään vahvuuksiaan.

‚ú® Sokkopalapeli ‚ú® Helppo ja turvallinen tapa harjoitella johtajuutta on ohjata toista rakentamaan palapeli√§ sokkona! Tarvitset ik√§tason vaatimuksia helpomman palapelin sek√§ esim. huivin silmien sitomiseen.

Muodostakaa parit. Toinen parista istuu pöydän ääreen tai lattialle siten, että hänen edessään on tekemätön palapeli. Palapelin kasaaja laittaa siteen silmilleen, eikä näe paloja. Toinen parista ohjeistaa tiimikaveriaan palapelin kasaamisessa vain sanallisesti. Mihin palaan tarttua? Miten päin kääntää palaa ja minne se asettaa?

Parilla on yhteinen tavoite, jonka eteen molemmat työskentelevät! Johtajan on hyvä muistaa, että tilanne on haastava myös palapelin kasaajalle. Kun palapeli on valmis, vaihtakaa rooleja!

 

11 Generosity

Generous person is willing to give to other from one’s own to make someone else happy. Generosity doesn’t require giving or spending money – giving your time is just as generous!
‚ú® Holiday cards for senior citizens ‚ú® Make lonely senior citizens happy with surprise holiday cards! Buy some holiday cards (or DIY!) and fill the cards with warm holiday greetings. If you feel creative you can e.g. come up with your own holiday poem! When you have written the cards, take them to a local retirement home! You can also check if there are local projects that share cards for lonely senior citizens! How many are you going to send?

11 Anteliaisuus

Antelias on valmis antamaan omastaan toisille ilahduttaakseen heitä. Anteliaisuus ei vaadi rahan antamista tai kuluttamista Рajan lahjoittaminen on yhtä anteliasta!
‚ú® Joulukortteja vanhuksille ‚ú® Ilahduta vanhuksia joulutervehdyksill√§. Osta tai askartele itse joulukortteja ja kirjoita niihin tuntemattomalle vanhukselle sopiva joulutervehdys. Jos olet luovalla tuulella, voit vaikka kirjoittaa korttiin itse keksim√§si joulurunon! Vie joulukortit l√§hell√§ sijaitsevassa vanhainkodissa jaettavaksi. Monet tahot j√§rjest√§v√§t my√∂s joulukorttiker√§yksi√§, joihin kortit voi toimittaa postitse! Montako korttia l√§het√§t?

12 Honesty

Honesty is about sticking to the truth in all situations and both small and big things. Honest person won’t cheat even if they don’t know the right answer. Do you dare to be honest and admit if you’ve made a mistake?

‚ú® Two truths & a lie ‚ú® This game is a fun icebreaker and honesty exercise. You can do it in bigger or smaller groups are in pairs. Everyone comes up with two truths and a lie about themselves. Share them out loud, but don’t tell which one is which. The rest of the group can ask five questions (with yes / no answer) and then the group must decide which one is the lie!

 

12 Rehellisyys

Rehellisyydessä on kyse siitä, että pitäytyy totuudessa tilanteesta huolimatta sekä isoissa ja pienissä asioissa. Rehellinen ei huijaa vaikkei tietäisi oikeaa vastausta. Entäpä osaatko sinä tunnustaa rehellisesti, jos olet mokannut?

‚ú® Kaksi totuutta ja yksi valhe ‚ú® T√§m√§ leikki on hauska rehellisyysharjoitus ja toimii my√∂s oivana tutustumisleikkin√§. Harjoituksen voi tehd√§ isossa tai pieness√§ ryhm√§ss√§ tai pareittain. Jokainen keksii itsest√§√§n kaksi totuutta ja yhden valheen, ja sanoo ne √§√§neen kertomatta mik√§ on mik√§kin. Muut saavat kysy√§ kerrotuista v√§itteist√§ yhteens√§ viisi kysymyst√§, joihin sopii “kyll√§” tai “ei” vastaus. T√§m√§n j√§lkeen pari tai muu ryhm√§ arvaa mik√§ v√§itteist√§ oli valhe!

 

13 Teamwork

Teamwork means considering different people and skills. It is teamwork to contribute to group’s assignment – and at best using your own strengths to do so!

‚ú® Flip the blanket ‚ú® This fun exercise highlights teamwork skills! You might also notice what effect it has on a group, if someone is not willing to help the group in the task! Spread a blanket, a small rug or a big scarf on the floor. A group of 6-8 people steps on the blanket. The mission is to flip the blanket: the side that was originally down against the floor is now the upper side that everyone stands on. You are not allowed to step or lean outside of the blanket! How did it go?

 

13 Yhteistyötaidot

Yhteistyötaitoinen ottaa huomioon erilaiset ihmiset ja erilaiset taidot. Yhteistyötaitoa on myös se, että antaa oman panoksensa ryhmätyöhön, ja vieläpä omia vahvuuksiaan hyödyntäen!

‚ú® Viltin k√§√§nt√∂ ‚ú® T√§m√§ hauska harjoitus pist√§√§ tiimity√∂taidot testiin. Harjoituksen aikana voi my√∂s huomata, miten tiimity√∂skentelyyn vaikuttaa, jos joku ei ole innokas auttamaan ryhm√§√§ tavoitteen saavuttamisessa. Levit√§ lattialle viltti, pieni matto tai iso huivi. 6-8 hengen ryhm√§ asettuu viltille seisomaan. Teht√§v√§n√§ on k√§√§nt√§√§ viltti siten, ett√§ aluksi lattiaa vasten ollut puoli onkin nyt yl√§puolella. Viltilt√§ ei saa poistua, eik√§ ulkopuolelle saa astua tai nojata! Miten sujui?

 

14 Creativity

Creativity is intelligence having fun! Using creativity helps you come up with new things or alternative solutions to existing problems. Creative person enjoys creating something new!

‚ú® 30 circles ‚ú® This is a classic creativity exercise! Before staring the exercise, print out circle templates for everyone e.g. from here. When everyone has their prints and pens ready, the exercise can begin! You have three minutes time, and the aim is to draw the circles into as many things as possible.

E.g. you can draw a face in one of the circles, rays of sun outside one circle and turn one of the circles into a gold medal! Draw as many new things out of the circles as you can in three minutes. Did you manage to fill all 30?

 

14 Luovuus

Luovuus on sitä, kun älykkyys pitää hauskaa! Luovuutta käyttää, kun keksii uusia asioita tai vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ongelmiin. Luova nauttii uuden ideoimisesta.

‚ú® 30 ympyr√§√§ ‚ú® T√§m√§ on klassikkoharjoitus luovuuden kehitt√§miseen! Ennen harjoituksen tekemist√§, tulosta ympyr√§pohjat kaikille harjoittelijoille esim. t√§√§lt√§. Kun kaikilla on tulosteet ja kyn√§t valmiudessa, harjoitus voi alkaa. Aikaa on kolme minuuttia ja tavoitteena on piirt√§√§ ympyr√∂ist√§ erilaisia asioita, joihin ympyr√§ kuuluu my√∂s!

Esimerkiksi yhden ympyrän sisälle voi piirtää kasvot, seuraavan ulkopuolelle auringonsäteet ja kolmannesta voi tehdä kultamitalin. Piirrä niin monta erilaista asiaa kuin kolmessa minuutissa ehdit! Saitko kaikki ympyrät täyteen?

 

 

15 Cautiousness

Cautiousness is all about considering different things before making a decision. You use cautiousness when you think about how risky some things are and how you could avoid those risks.

‚ú® Risk analysis ‚ú® List minimum of ten things that you do regularly or that you love to do. Think about the risks that they possess. Is your hobby taking too much of your time? Or are you riding your bike to work during the snowy winter too without special winter tires?

Now organize those activities from the most risky to the least risky. Now think more about the three most risky things on your list: could you come up with small things that make them safer? Remember! There’s no need to give up a hobby or an activity just because it possesses some risks. The aim is just to be aware of them and do some changes you can to make your days safer and smarter!

Mighty tip! Small scale of risk analysis can easily be done at work too. Maybe every department can take a moment to think about their daily functions and analyse the risks in them?

 

15 Harkitsevuus

Harkitsevuudessa on kyse siitä, että miettii asioiden eri puolia huolella ennen päätöksentekoa. Harkitsevuutta käytetään myös silloin, kun miettii asioiden riskejä ja varautuu niiden välttämiseen.

‚ú® Riskianalyysi ‚ú® Listaa v√§hint√§√§n kymmenen asiaa, joita teet s√§√§nn√∂llisesti tai joiden tekemisest√§ nautit. Mieti sitten millaisia riskej√§ niiden tekemiseen liittyy? Viek√∂ harrastuksesi sinulta hurjan paljon aikaa? Kuljetko ty√∂matkat py√∂r√§illen talvellakin kes√§renkailla?

Laita listaamasi asiat järjestykseen niiden riskialttiuden mukaan. Ota käsittelyyn vielä listasi kolme riskialttiinta tekemistä Рvoisitko keksiä pieniä tekoja, joilla saat niiden riskejä pienennettyä? Ja muista, ettei sinun tarvitse lopettaa harrastuksiasi tai muita tekemisiäsi niiden sisältämien riskien vuoksi! Jo asioiden harkitseminen ja tietoisuus vähentää riskialttiutta.

Mahtisvinkki! Riskianalyysi sopii hyvin myös työpaikoille. Jokainen osasto voi miettiä päivittäisiä työtehtäviin liittyviä asioita ja analysoida niitä!

 

16 Spirituality

Spirituality helps you find deeper meanings for things. It helps you find purpose for your life and pinpoint what’s important to you.

‚ú® My most important things ‚ú® Below is a list of things that for many people are the most important things in life. Think and write down one goal for next year for each important area in your life!

ūüß° Family
ūüíõ Friends
ūüíö Health
ūüíô Learning and developing self
ūüíú Hobbies and interests
ūüß° Your living environment
ūüíõ The purpose of life

You can remove or add areas you want to develop!

 

16 Henkisyys

Henkisyydessä on kyse siitä, että etsii merkityksiä henkisyyden avulla. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään asioiden ja elämän merkitystä!

‚ú® El√§m√§n t√§rke√§t asiat ‚ú® Alla on asioita, jotka ovat monille meist√§ el√§m√§n t√§rkeit√§ asioita. Kirjoita itsellesi yl√∂s yksi tavoite, miten aiot ensi vuoden aikana kutakin osa-aluetta kehitt√§√§.

ūüß° Perhe
ūüíõ Yst√§v√§t
ūüíö Terveys
ūüíô Oppiminen ja itsens√§ kehitt√§minen
ūüíú Harrastukset & mielenkiinnon kohteet
ūüß° Elinymp√§rist√∂
ūüíõ El√§m√§n merkitys

Voit myös lisätä tai poistaa kohtia listalta, juuri sinun elämäsi tärkeimpien asioiden mukaan.

 

17 Enthusiasm

‚ú® Mighty Xmas Day 17 – Enthusiasm ‚ú®

Enthusiasm is energizing emotion! It shows your positive and energetic attitude towards life and things in it. Enthusiasm is contagious!

‚ú® Week of dreams ‚ú®This exercise can be done alone or with your team! The plan is to design a week of dreams. If anything would be possible, how would this week ideally be?

Maybe you’d start your week with a delicious breakfast in a cute cafe. Have you always dreamed of skydiving, but never got around to it? Or would you love to take the Friday to work from home and stay in your pajamas all day? Sketch out a perfect week for you or for your team. Then stop for a moment to think: could we actually make some of those things happen?

 

17 Innostus

Innostus on energisoivaa! Innostuksessa näkyy positiivinen ja energinen suhtautuminen elämään ja asioihin Рja se tarttuu muihinkin.

‚ú® Unelmien viikko ‚ú® T√§m√§n harjoituksen voit tehd√§ yksin tai tiimin kanssa! Tavoitteena on suunnitella unelmien viikko. Jos mik√§ tahansa olisi mahdollista, mit√§ viikkosi pit√§isi sis√§ll√§√§n?

Aloittaisitko viikon aamupalalla kahvilassa? Oletko aina haaveillut kokeilevasi laskuvarjohyppyä, mutta et ole saanut aikaiseksi? Haluaisitko pitää perjantaisin etätyöpäivän ja töitäsi hommia pyjamassa ja peiton alla Hahmottele itsellesi tai hahmotelkaa tiimillenne unelmien viikko. Miettikää sitten, voisiko niistä haaveista toteuttaa edes osan.

 

18 Bravery

Bravery is doing things and showing your emotions even when you are scared. Brave objects injustice, and dares to try new things even thought there’s a chance of failure.

‚ú® Dare to make a mistake ‚ú® Let’s use our bravery and find the courage to make mistakes! This exercise has two steps:

1. Time for dumb questions

Sit down with your family, class or team and reserve at least 30 minutes of time. Everyone has a chance to ask anything: what are some of the things you’ve always wanted to know but never dared to ask? You can set up a theme (e.g. your company or the theme you covered during the geography lesson) or ask questions about anything! Everyone agrees not to make fun of anyone’s question.

2. CV of Failures

Psychology professor Johannes Haushofer from Princeton Univeristy has made a famous CV of Failures! Take his lead and list your mistakes and failures – remember to think what you’ve learned from them!
Professor Haushofer’s CV of Failures here.

 

18 Rohkeus

Rohkeutta on tehdä asioita ja näyttää tunteita, vaikka se jännittäisi. Rohkea vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja uskaltaa kokeilla uusia asioita, vaikka saattaa epäonnistua!
‚ú® Uskalletaan mokata ‚ú® T√§n√§√§n k√§ytet√§√§n rohkeutta siihen, ett√§ uskalletaan mokata! Harjoituksessa on kaksi vaihetta:
1. Tyhmien kysymysten tuokio
Istukaa perheen, luokan tai tiimin kesken alas ja varatkaa ainakin 30 minuuttia aikaa. Nyt jokaisella on mahdollisuus kysyä mitä tahansa: mitä olet aina miettinyt, mutta et koskaan rohjennut kysyä? Voitte sopia teeman (esim. oma työpaikka tai maantiedon tunnin aiheet) tai keskustella yleisesti! Kaikki sitoutuvat siihen, että toisten kysymyksiä ei pilkata.
2. Epäonnistumisten ansioluettelo
Princetonin yliopiston psykologian professori Johannes Haushofer teki epäonnistumisen ansioluettelosta kuuluisan. Tehkää tekin rohkeasti lista omista epäonnistumisistamme! Muistakaa myös miettiä, mitä olette niistä mokista oppineet. Lue lisää professori Haushoferin epäonnistumisten ansioluettelosta täällä.

19 Judgment

Judgment is needed when you think about the consequences of your own or someone else’s actions. It’s important to question your own opinions too!
‚ú® Six thinking hats ‚ú® Use the technique of six thinking hats for problem solving or other group work. Wear one hat at a time and make sure to wear all the different hats at one point:
ūüíó White hat: Focus on facts and numbers and use them to be as objective as possible
‚̧ԳŹ Red hat: You can state opinions based on intuition and your emotions without further explanations.
ūüíõ Yellow hat: Focus on the positive possibilities and pros of different ideas. What good could it lead to?
ūüĖ§ Black hat: Think about the risks and cons – why a certain idea might not work?
ūüíö Green hat: Let’s get creative and come up with new, even wild ideas! You are allowed to use humor too!
ūüíô Blue hat: Remember the big picture – what were our goals, what are our options and what will we end up deciding?
How did it feel like to question your own methods and opinions with the help of these six hats?

 

19 Arviointikyky

Arviointikykyä käytetään, kun mietitään omien ja muiden tekemisten seurauksia. On tärkeää osata myös kyseenalaistaa omia mielipiteitään!
‚ú® Kuusi hattua ‚ú® K√§ytt√§k√§√§ ongelmanratkaisuun tai muuhun ryhm√§ty√∂skentelyyn kuuden ajatteluhatun metodia. Laittakaa porukalla p√§√§h√§n vuorotellen kukin n√§ist√§ hatuista:
ūüíó Valkoinen hattu: mietit√§√§n faktoja, lukuja ja pyrit√§√§n niiden avulla mahdollisimman objektiiviseen tarkasteluun
‚̧ԳŹ Punainen hattu: huomioidaan tunteet ja intuitio ja perustellaan tunneper√§isesti ilman muita selityksi√§
ūüíõ Keltainen hattu: mietit√§√§n asian tai n√§k√∂kulman etuja ja mihin hyviin asioihin se voisi johtaa
ūüĖ§ Musta hattu: mietit√§√§n riskej√§ ja heikkoja kohtia – miksi jokin n√§k√∂kulma ei ehk√§ toimisi
ūüíö Vihre√§ hattu: kehitell√§√§n uusia, villej√§kin ideoita huumoria ja luovuutta hy√∂dynt√§en
ūüíô Sinine hattu: mietit√§√§n isoa kuvaa – mitk√§ ovat tavoitteet, mit√§ vaihtoehtoja on ja mihin raktaisuun p√§√§dyt√§√§n
Miltä tuntui käyttää ajatteluhattuja omien ajatusten ja toimintatapojen kyseenalaistamiseen?

20 Social intelligence

Social intelligence helps us understand other people’s perspectives and emotions, and hence show compassion. Socially intelligent aims to solve arguments and appreciates differences.

‚ú® Different reactions ‚ú® This group work helps you understand different reactions to things. Exercise can be done in a smaller or a bigger group. Everyone gets a turn to come up with an imaginary situation. E.g. “missing the flight back home from a holiday trip” or “getting a perfect score on an exam.”

After a scenario is described, everyone in the group says how they would react in that situation. How would you feel in that situation? Why would you react like that? Why different people have such different reactions Everyone gets a turn to name at least one scenario and everyone imagines how they’d react to it.

20 Sosiaalinen älykkyys

Sosiaalinen älykkyys auttaa meitä ymmärtämään toisten ihmisten näkökulmia ja tunnetiloja ja osoittamaan myötätuntoa. Sosiaalisesti älykäs pyrkii sovittelemaan ja osaa arvostaa myös erilaisuutta.

‚ú® Erilaisia reaktioita ‚ú® T√§m√§ ryhm√§harjoitus auttaa meit√§ ymm√§rt√§m√§√§n ihmisten erilaisia reaktioita. Ker√§√§ntyk√§√§ yhteen pieneen tai isoon ryhm√§√§n. Jokainen vuorollaan saa luetella jonkun kuvitteellisen tilanteen, (esim. “lomamatkan paluulennolta my√∂h√§styminen” tai “kympin saaminen kokeesta”).

Sen jälkeen jokainen ryhmässä kertoo, miten reagoisi tuohon tilanteeseen. Miltä sinusta tuntuisi siinä tilanteessa? Miksi reagoisit juuri niin? Miksi eri ihmisten reaktiot ovat erilaisia? Jokainen saa vuorollaan nimetä vähintään yhden tilanteen, johon kaikki kuvitteellisesti reagoivat!

 

21 Fairness

Fairness is about being just and fair to everyone – not just looking out for yourself and your friends.
‚ú® Fairness movie night ‚ú® “Fairness doesn’t always mean that everyone gets the same things or the same amount. Fairness means that everyone gets what they need to succeed!”
Think about the fairness quote above before starting your movie night. You can watch any family movie (e.g. Frozen, Grinch, Cinderella or Shrek). Point one character for each person watching the movie and think about fairness from that character’s perspective as you watch the film.

Discuss after the movie: Was my character treated fairly? Was my character fair to others? What could have been done to make the story of my character more fair? Remember to be fair and share the movie snacks!

 

21 Reiluus

Reiluudessa on kyse siitä, että ei mietitä pelkästään omaa tai omien ystävien etuja, vaan huomioidaan muidenkin tarpeet ja toiveet!
‚ú® Leffailta reiluuden parissa ‚ú® “Reiluus ei ole sit√§, ett√§ kaikki saavat saman verran tai samat asiat. Reiluus on sit√§, ett√§ kaikki saavat sen, mit√§ tarvitsevat, jotta voivat menesty√§.”
Pohtikaa yllä olevaa reiluutta kuvaavaa lainausta ennen leffaillan aloittamista! Voitte valita minkä tahansa koko perheen elokuvan (esim. Frozen, Grinch, Tuhkimo tai Shrek). Jakakaa jokaiselle katsojalle yksi elokuvan hahmo, jonka näkökulmasta reiluutta tarkastellaan elokuvan aikana.
Keskustelkaa reiluudesta elokuvan j√§lkeen! Kohdeltiinko minun hahmoani reilusti? Oliko minun hahmoni reilu muille? Mit√§ olisi voinut tehd√§ toisin, jotta hahmoni tarina olisi ollut reilumpi? Muistakaa jakaa my√∂s leffaherkut reilusti.

22 – Compassion

Compassion is needed when someone is hurt or sad. It helps us empathize with other people’s feelings and allows us to then help them.
‚ú® Self-compassion ‚ú® Compassion is not a luxury, it’s necessity! You have to be able to be compassionate to yourself too. This exercises has two steps:
First think about three things you don’t like so much about yourself. How would you talk to a dear friend of yours if they complained about the same things? Talk to yourself like you would talk to your friend! Then think about three things that you love in yourself and give yourself kind compliments on them. You are important just as you are!

22 РMyötätunto

Myötätuntoa tarvitaan, kun joku on esimerkiksi satuttanut itseään tai surullinen. Myötätunto auttaa meitä samaistumaan toisen ihmisen tuntemuksiin, jotta voimme myös auttaa heitä voimaan paremmin.
‚ú® Itsemy√∂t√§tunto ‚ú® My√∂t√§tunto ei ole luksusta, se on v√§ltt√§m√§tt√∂myys! My√∂s itselle t√§ytyy osata olla my√∂t√§tuntoinen. T√§m√§ harjoitus on kaksiosainen:
Ensin mieti kolme asiaa, joista et niin pid√§ itsess√§si. Miten puhuisit rakkaalle yst√§v√§llesi, jos t√§m√§ murehtisi niist√§ asioista itsess√§√§n? Puhu itsellesi kuten puhuisit yst√§v√§llesi! Mieti sitten kolme asiaa, joista pid√§t itsess√§si kovasti ja kehu itse√§si niist√§ lempe√§sti. Olet t√§rke√§ ja rakastettava juuri sellaisena kuin olet!

23 – Appreciation of Beauty and Excellence

Appreciation of beauty and excellence shows when you are impressed by e.g. the beauty of nature, art, or a talented performance. There are no set standards for excellence and it can be found everywhere!

‚ú® Unique snowflakes ‚ú®This exercises uses the technique where you create snowflakes by folding a square paper and cutting patterns on the folded paper. Each participant has a square piece of paper and scissors. Everyone sits turned away from others so no one can see what others are doing. One person is the leader in this assignment.

The leader gives verbal instructions for each step in creating a snowflake. Everyone (the leader included) does individually as the leader has instructed. For example: “Fist fold the paper in half. Then fold the paper diagonally and repeat the diagonal fold again. Cut on a small triangle on the top of the right side. Then cut…”

Once the leader thinks the snowflake is done, everyone can turn around and open their snowflakes. Are they identical, because they were created with the same directions? Why is every snowflake different? Each of them are beautiful. You can think about what’s especially beautiful in each snowflake!

 

 

23 – Kauneuden ja erinomaisuuden arvostus

Kauneutta ja erinomaisuutta arvostava ihailee ja vaikuttuu mm. luonnon kauneudesta, taiteesta ja lahjakkaista suorituksista. Erinomaisuudelle ei ole tiettyjä raameja vaan kaikesta voi löytää kauneutta.

‚ú® Jokainen lumihiutale on erilainen ‚ú® Jokainen on varmasti joskus leikannut taitellusta paperista lumihiutaleita! Samaa tekniikkaa k√§ytet√§√§n t√§ss√§ ryhm√§ss√§ teht√§v√§ss√§ harjoituksessa. Jokaisella osallistujalla on oma neli√∂n muotoinen paperi ja sakset. Kaikki istuvat esim. selin toisiinsa p√§in, jottei kukaan n√§e toistensa ty√∂skentely√§. Yksi henkil√∂ toimii johtajana t√§ss√§ harjoituksessa.

Johtaja antaa sanalliset ohjeet jokaiseen lumihiutaleen vaiheeseen, jonka jokainen (my√∂s johtaja) toteuttaa itsen√§isesti. Esim: “Taita ensin paperi puoliksi. Taita sitten paperi puoliksi kulmittain kaksi kertaa. Leikkaa oikean sivun yl√§reunaan pieni kolmio. Leikkaa sitten…”

Kun johtajan mielestä lumihiutale on valmis, kaikki kääntyvät ympäri ja avaavat lumihiutaleensa. Ovatko lumihiutaleet samanlaisia, kun jokainen on tehnyt samojen ohjeiden mukaan? Miksi jokainen on erilainen? Jokainen hiutale on kaunis. Miettikää mikä on erityisen kaunista kussakin hiutaleessa!

 

 

24 – Love

Happy Christmas eve! Today’s strength, love, is all about appreciating close relationships and showing trust and appreciation in them.

‚ú® I love you ‚ú® This exercise is simple: tell your loved ones that they are just that – your loved ones! Share your care and appreciation, and do it whether you are spending the day with them or not. If you are lucky to spend the day with your loved ones, enjoy the time you have together. Be present! Put your phone away and play board games instead. Or go our to play in the snow or anything you please!

 

 

24 – Rakkaus

Ihanaa jouluaattoa! Tämän päivän vahvuus, rakkaus, tarkoittaa sitä, että arvostaa läheisiä ihmissuhteita ja osoittaa niissä luottamusta ja arvostusta.

‚ú® Rakastan ‚ú® T√§m√§n p√§iv√§n harjoitus on yksinkertainen: kerro rakkaillesi, ett√§ v√§lit√§t heist√§ ja arvostat heit√§! Tee niin, vaikket viett√§isik√§√§n jouluaattoa rakkaidesi kanssa. Mutta jos olet onnekas ja viet√§t, nauti yhteisest√§ ajasta! Ole l√§sn√§ – j√§t√§ puhelin sivuun ja pelatkaa ennemmin yhdess√§ lautapelej√§ tai ulkoilkaa!

 

25 Self-care

Self-care means that you are interested in your own wellbeing and can make decisions on what things will promote your own wellbeing.

‚ú® Meditate ‚ú® “You should meditate 20 minutes every day. Except on days when you are too busy! On those days you should meditate for an hour.”

Take a moment for yourself, at least 10 minutes. Sit or lay down in a comfortable position and focus just on breathing. Relax, calm down and let your thoughts stop for a while.

When you slowly start to end your meditation session, listen to the messages your body is giving. How are you feeling? Are you aching, tired or full of energy? Appreciate the messages your body is giving. If you are feeling tired, could you take a nap?

 

25 Itsestä huolehtiminen

Itsestä huolehtimisessa on kyse siitä, että on kiinnostunut huolehtimaan omasta voinnistaan ja että osaa arvioida mitkä asiat edistävät omaa hyvinvointia!

‚ú® Meditointihetki ‚ú® “Jokaisen tulisi meditoida p√§ivitt√§in 20 minuuttia. Paitsi niin√§ p√§ivin√§, kun on liian kiire! Niin√§ p√§ivin√§ pit√§√§ meditoida tunti.”

Ota pieni hetki itsellesi, ainakin kymmenen minuuttia. Istu tai makaa rauhassa hyvässä asennossa ja keskity vain hengittämään. Rauhoitu ja anna ajatusten pysähytä.

Kun alat pikkuhiljaa lopetella hetkeäsi, kuulostele kehoasi. Miltä minusta tuntuu? Särkeekö, väsyttääkö vai olenko täynnä energiaa? Arvosta viestejä, joita kehosi kertoo. Jos olo on tänään väsynyt, voisitko ottaa nokoset?

 

26 – Humility

Humble person appreciates others and their accomplishments. Humility helps you form a realistic picture of yourself and the world around you. With humility, actions often speak louder than words!

‚ú® Focus on a friend ‚ú® ‚ÄúHumility is not thinking less of yourself, it‚Äôs thinking of yourself less!‚ÄĚ

Have a conversation with a friend or a family member and focus solely on them. Ask how they are doing and really listen to the answer. Ask more questions and enjoy giving the spotlight to someone else – and getting to know them better! Remember to show appreciation too.

 

26 РNöyryys

Nöyrä arvostaa muita ihmisiä ja heidän suorituksiaan. Nöyryys auttaa muodostamaan realistisen kuvan omasta paikasta maailmassa. Teot puhuvat usein enemmän kuin sanat!

‚ú® Keskity kaveriin ‚ú® “N√∂yryys ei tarkoita sit√§, ett√§ itse√§√§n pit√§√§ v√§h√§tell√§. Se tarkoittaa sin√§, ett√§ pit√§√§ ajatella v√§hemm√§n itse√§√§n.”

Käy ystävän tai perheenjäsenen kanssa keskustelu, ja anna sen tietoisesti keskittyä vain häneen! Kysy, mitä kuuluu ja oikeasti kuuntele vastaus. Kysy lisää kysymyksiä ja nauti siitä, että saat tutustua tähän ihmiseen vielä paremmin. Muista osoittaa hänelle myös arvostustasi!

 

27 – Hope

On the last day of our character strength calendar we are focusing on hope! It helps us keep a positive mindset even if things don’t work out at first!

‚ú® Dreams ‚ú® This last exercise of our Xmas Calendar helps you dream! It has two steps:

1. List three dreams of yours that have come true. They can be bigger or smaller things, the most important thing is that some things you’ve dreamt of have come true!

2. List three dreams you want to come true next year! Think about some realistic things – maybe you’ve always wanted to travel to Japan or to Finland? Are you dreaming of graduating? Or could next year be the one when you dare to skydive?

Write down three dreams! You can also think about concrete things that could help those dreams come true!

 

27 – Toiveikkuus

Joulukalenterin viimeisestä luukusta paljastuva toiveikkuus on vahvuus, joka auttaa meitä ylläpitämään positiivista mielialaa silloinkin, kun asiat eivät onnistu ensiyrittämällä!

‚ú® Unelmia ‚ú® Joulukalenterin viimeinen harjoitus auttaa sinua unelmoimaan! Harjoituksessa on kaksi vaihetta:

1. Listaa kolme haavettasi, jotka ovat toteutuneet! Ne voivat olla pienempiä tai isompia asioita. Tärkeintä on, että huomaat toteen käyneitä asioita, joista olet haaveillut.

2. Listaa kolme haavetta, joiden haluat toteutuvan ensi vuonna! Mieti realistisia haaveita Рehkäpä olet halunnut aina matkustaa Japaniin tai Brasiliaan. Onko tavoitteenasi valmistua koulusta? Vai uskaltautuisitko ensi vuonna hyppäämään 10 metrin hyppytornista veteen?

Kirjoita kolme haavettasi ylös! Voit myös miettiä konkreettisia asioita, joita tekemällä voit edistää haaveen toteutumista.